Instruktioner

På denna sida har vi samlat alla instruktioner till WinPig Slakt. Majoriteten är pdf-dokument och de ligger uppdelade efter ämnesområde. De flesta av instruktionerna finns också under respektive avsnitt t.ex. under ”Registrera händelser”. En del av instruktionerna har funnits med som WinPig-tips i Grisföretagaren. Tipsen, som är korta (en sida) och pedagogiska, är markerade med WinPig-tips i länkförklaringen. Filmerna är markerade med Film i beskrivningen.

Allmänt och inställningar

Mejla från WinPig Skicka rapporter, analyser eller listor med e-post direkt från WinPig (WinPig-tips).
Externa kontakter Lägg till dina kontakter, t.ex gårdar du har avtal med och slipp skriva in SE-nummer manuellt (WinPig-tips).
Säkerhetskopiera i WinPig Ta säkerhetskopior och skicka webbackuper (WinPig-tips)
Säkerhetskopia till någon Vilka inställningar som behövs för att en säkerhetskopia ska sändas till någon t.ex. en rådgivare (WinPig-tips)
Skapa boxar till dina avdelningar Under ”Lokaler” kan du enkelt skapa boxar kopplade till olika avdelningar (WinPig-tips)

Registrera händelser

Anpassa layouter Hur utseendet/layouten kan ändras på registreringsfönster och rapporter.
Döda grisar Hur döda grisar registreras i WinPig
Foderförbrukning i nettoenergi Olika alternativ för att registrera foderåtgång: som åtgång i kg, som totalt utfodrade MJ NE eller som åtgång av varje komponent (WinPig-tips)
Ingång Hur insatta smågrisar registreras i WinPig
Kom igång med WinPig Slakt En guide som går igenom de grundläggande funktionerna och registreringarna i WinPig Slakt
Koppla omgång till lokal Hur en omgång koppas ihop med en lokal. När händeler sedan registreras för en lokal vet programmet automatiskt vilken omgång det gäller
Lathund ikoner  Vad betyder ikonerna som ligger framme i mitt program och hur använder jag dem?
Omgång Hur du skapar en omgång
Omgångskort En blankett som kan skrivas ut och användas för att samla alla uppgifter om en omgång
Snabbare registrering Ändra många värden samtidigt, t.ex. byt datum på händelser (WinPig-tips)
Summaikonen – snabba resultat Summera värden i kolumner och se t.ex. medel från senaste avvänjningen (WinPig-tips).
Tips och tricks Smarta funktioner som spar tid när du registrerar i WinPig (WinPig-tips).
Välkomststall När datumen för slaktomgångarna överlappar varandra (WinPig-tips).

Medicin

Guide till medicinregistrering En längre och mer utförlig guide för medicinregistrering
Lathund medicinregistrering En kortfattad guide över hur du kommer igång med medicinregistrering i WinPig.
Medicin per lokal Sammanställ medicinförbrukningen för en lokal och en viss tid, t.ex. för en grisningsomgång i ett BB-stall. (WinPig-tips)
Medicinregistrering i WinPig Registrera medicinförbrukning och gör sammanställningar   (WinPig-tips)
Hur man lägger in behandlingsinstruktioner Film: Hur du lägger in behandlingsintruktioner i WinPig.
Skapa boxar och lokalinställningar för medicinregistrering Film: Skapa boxar och lokalinställningar för medicinregistrering.
Registrera behandlingar för ungdjur Film: Registrera behandlingar för ungdjur.
Ta fram rapport över medicinförbrukningen Film: Hur du tar fram en rapport över din medicinförbrukning.

Hämta slakt

Fullmakt hämta slakt Instruktion för hur du ger någon, ex en rådgivare fullmakt att hämta slaktdata för din besättning
Hämta om slakt Vad du bör tänka på om slakt saknas och du vill hämta om dessa veckor (WinPig-tips)
Hämta slaktdata Grundläggande instruktion för hur slaktdata hämtas till WinPig
Hämta slakt från KLS-Ugglarps Instruktion för de speciella inställningar som ska göras om man vill hämta slaktdata för grisar avräknade via KLS-Ugglarps
Ändra slakthämtningsinställningar Mer generell instruktion för inställingarna som ska göras innan slaktdata hämtas

Slaktade grisar

Flytta slakt Hur gör man om slakt hamnat på fel omgång och behöver flyttas (WinPig-tips)
Manuell slaktregistrering Hur man kan registrera slaktade grisar manuellt i WinPig, utan att hämta slakt (WinPig-tips)
Slakt grupp Förklaring till menyvalet Slakt grupp som visar alla slaktade grisar
Anpassa slaktprognosen Hur rapporten slaktprognos kan anpassas så att den visar en översiktlig sammanställning över slakten i de olika lokaler

Omgångsrapport

Checklista omgångsrapport Kortfattad checklista över vad som behöver registreras och kollas innan en  korrekt omgångsrapport kan tas fram
Omgångsrapporten steg för steg Lite mer detaljerad instruktion för vad som behöver registreras och kollas innan en  korrekt omgångsrapport kan tas fram (WinPig-tips)
Omgångsrapporter vågrät Omgångarna visas som standard lodrät på omgångsrapporten. Vill man visa många omgångar samtidigt kan det göras vågrät istället. Till exempel om man vill kopiera dem till Excel.
Omgångsstatistik En förklaring till rapporten Omgångsstatistik som är en del av omgångsrapporten. Till exempel hur man styr vilket diagram som skrivs ut (WinPig-tips)
Plan – sätt upp mål Sätt upp egna mål för besättningen i omgångsrapporten och jämför med planen (WinPig-tips)
Skapa din egen omgångsrapport Anpassa omgångsrapporten så att den visar de resultatmått som är relevanta i just din besättning (WinPig-tips)
Spara rapporter som pdf En beskrivning av hur du kan spara utskrifter från olika rapporter som PDF-filer (WinPig-tips)
Tolka nyckeltalen Se hur omgångssrapportens nyckeltal beräknas
Sänd resultatet Så här gör du för att sända resultatet från omgångsrapporten för beräkning av medeltal

Ekonomirapporten

Ekonomikonstanter Hur man lägger in en ekonomikonstant, t.ex. en intäkt per kg slaktat eller en kostnad per gris
Ekonomirapporten i WinPig Slakt Beskrivning av hur de ekonomiska nyckeltalen beräknas
Korrigera differenser i slaktintäkt Detta dokument beskriver hur man kan räkna ut eventuella differenser i slaktintäkt och korrigera för skillnaden.
Kostnader Hur registreras kostnader i WinPig
Mall för utbetalt Detta exceldokument är ett förslag till blankett för att föra in intäken från slaktavräkningen löpande. Detta underlättar när man sedan ska beräkna resultatet för omgången i WinPig.

Analyser

Hur många överviktiga grisar? Hur man på ett enkelt sätt kan filtrera fram och markera överviktiga grisar på Slakt-Individ. Hur man ser viktspridningen i ett diagram på Analys av slaktdata (WinPig-tips)
Håll koll med månadsrapporter Se hur besättningens resultat varierar över tiden (WinPig-tips)
Jämför slaktanmärkningar mellan stallar En beskrivning av analysen Slaktanmärkningar (WinPig-tips)
Prognos för kommande slaktgrisleveranser Använd Slaktprognos för att prognosticera antal slaktade grisar per vecka i framtiden (WinPig-tips)
Resultat som diagram Beskrivning av de inställningsmöjligheter som finns på diagrammen i WinPig, analysen Slaktanmärkningar används som exempel (WinPig-tips)
Anpassa slaktprognosen Hur rapporten slaktprognos kan anpassas så att den visar en översiktlig sammanställning över slakten i de olika lokaler
Analys av dödsorsaker Ta fram statistik på dödsorsaker för tillväxt- och/eller slaktgrisar (WinPig-tips)