Rapport medicinförbrukning

I WinPig kan du ta fram en sammanställning över medicinförbrukningen, förutsatt att du har lagt upp behandlingsinstruktioner och registrerat medicinförbrukning löpande.

Ta fram rapporten så här:

1. Gå till Rapport – Medicinförbrukning

2. Du får då upp ett tomt fönster som ser ut som på bilden nedan:

3. Välj den period du vill ta fram medicinsammanställningen för. Du kan själv fylla i mellan vilka datum du vill se sammanställningen genom att välja Valfri period, och under Period välja Ingen. Sedan skriver du i Start och Till datum. Du kan även ta fram sammanställningen för till exempel de senaste 3 månaderna, som i bilden ovan.

4. Klicka sedan på Beräkna. Sammanställningen beräknas. Du kan spara rapporten som PDF för att sedan maila eller skriva ut rapporten genom att klicka på Utskrift – Layout och välja alternativet Layout igen.

Det går också att ta fram medicinförbrukningen per avdelning eller per stall. Läs mer om hur man gör i vår instruktion ”Medicin per lokal”.