– Öronmärkning från suggkortet

Innan du kan öronmärka måste du ha en betäckning och en grisning registrerad på suggan. Öronmärkning registreras från moderns suggkort. Ta fram suggkortet för den sugga som du vill rekrytera ifrån. Dubbelklicka sedan på datumet för den grisning som du vill rekrytera gyltor ifrån.

Om det inte händer något när du dubbelklickar bör du kontrollera följande (rödmarkerat på bilden ovan):

  • Finns avelsnummer på suggan?
  • Finns ras på suggan?
  • Finns en galt med ras registrerad på Betäckning?
  • Är rasen godkänd under Avel – Nummerserier – Egen Rekrytering? Ibland krävs det att YY ska ändras till ZZ eller tvärtom, beroende på vilken galt som använts vid betäckningen.

Du kommer nu till fönstret öronmärkning. Fyll i antal sogrisar som du vill märka upp. Kontrollera att numren i rutan ”Sogris kort nr från” och ” Sogris kort nr till” stämmer. Gör de inte det kan du ändra startnummer genom att skriva direkt i rutan. Dock måste numren vara i följd. Är något nummer överhoppat ökar du antalet sogrisar med ett. Senare kan du radera det överhoppade numret.

Skriv in det antal sogrisar du vill öronmärka i fältet för Antal sogrisar. Klicka sedan på Skapa djur (se bilden nedan).

Nu skapas dina gyltor och du kan lägga till Spenar om du vill.

Är det något nummer som är överhoppat kan du nu radera den raden (markera raden med klick på raden längst till vänster och radera med det röda krysset). Önskar du märka upp fler gyltor från samma sugga i efterhand, eller om du märkt fel, är det enklaste sättet att radera de redan uppmärkta gyltorna och sedan märka upp det antal du vill ha igen.

När registreringen är gjord kan du se de öronmärkta gyltorna under rubriken Avel – Öronmärkta.

När du sedan vill föra in de öronmärkta djuren i suggdelen använder du menyvalet Ingång från öronmärkning.

Dokument och länkar