Kurser

För dig som har ny personal eller som vill repetera arbetsgången i de vanligaste registreringarna erbjuder vi digitala  grundkurser i WinPig Sugg och WinPig Slakt.
Kurserna visar hur du praktiskt matar in data i programmet och får ut siffror på din produktion genom olika analyser. Eftersom kurserna ges digitalt kan du se dem när det passar dig, pausa när du vill eller enkelt återkomma för att se dem flera gånger.

Läs mer och anmäl dig till kurserna här.