Medicin

I WinPig kan du enkelt registrera besättningens medicinförbrukning och ta fram en rapport över förbrukningen som du kan skicka till din veterinär. I undermenyerna till vänster hittar du information om följande:

Inställningar
Innan du kan lägga upp behandlingsinstruktionerna i WinPig är det några inställningar som behöver göras.

Lägg upp behandlingsinstruktioner
Här beskrivs hur du lägger in veterinärens behandlingsinstruktioner i programmet.

Registrera medicin
Själva förbrukningen av medicin för suggor, gyltor, galtar och smågrisar registreras under Sugga/Galt – Medicin. Här kan du läsa en mer utförlig instruktion samt se några vanliga frågor.

Rapport medicinförbrukning
Ta fram en sammanställning över medicinförbrukningen i besättningen, skriv ut den och skicka den eller maila den till din veterinär. Hur du tar fram rapporten kan du läsa om här.