Topplistor

Utifrån de resultat som sänts in från besättningar med WinPig eller PigWin tar vi varje år fram topplistor med de bästa besättningarna. Listorna för 2018 publicerades den 28 maj 2019 i samband med Sveriges Grisföretagares årsstämma.

Regler och förutsättningar för topplistorna

Smågrisproduktion

  • De bästa besättningarna väljs ut efter producerade smågrisar/årssugga
  • De insända resultaten skall vara från produktionsrapporter och de ska tillsammans omfatta minst 250 dagar
  • Det skall finnas minst två perioder insända under året
  • Perioder räknas till det år de avslutas, dvs. alla perioder med slutdatum under 2018 räknas till 2018.

Slaktgrisproduktion

  • Foderförbrukningen (MJ/kg tillväxt), tillväxt (g/dag), köttprocent och dödlighet vägs samman med hjälp av en formel med ekonomiska vikter på de fyra måtten. Foderförbrukning och tillväxt korrigeras till samma insättningsvikt.  Foderförbrukningen korrigeras även till samma slaktvikt.
  • Det skall åtminstone finnas insända resultat från omgångsrapporter för ca 60 % av besättningens slakt.
  • Omgångar räknas till det år de avslutas, dvs. alla omgångar med sista slakt under 2018 räknas till 2018.
  • Helst bör alla grisar vägas vid insättningen, om så inte är fallet bör åtminstone en representativ del av grisarna vara vägda
  • Vid användning av alternativt foder bör detta vara energivärderat

Referensgruppen förbehåller sig rätten att utesluta eller korrigera resultatet för besättningar där man, om möjligt i samråd med eventuell rådgivare eller med tillgänglig expertis, bedömer att resultatet är orimligt.
Eftersom alla resultat som sänds in till medeltalsberäkningen är konfidentiella tillfrågas alltid berörda besättningar före publiceringen av topplistan.

Referensgruppen förbehåller sig också rätten att i det enskilda fallet bedöma vilka stallar och omgångar som ska räknas till samma, respektive olika, besättningar.

Referensgruppen som arbetar med topplistorna för smågris- och slaktgrisproduktion består av:
Erling Johansson, KLS Ugglarps
Sophia Isberg, HKScan Agri
Caroline Germer, Skövde Slakteri
Åsa Bönnestig, Svenska Köttföretagen
Elin Karlsson, Gård & Djurhälsan
Ingvar Eriksson, Gård & Djurhälsan
Kerstin Annér, Gård & Djurhälsan