Topplistor

Utifrån de resultat som sänts in från besättningar med WinPig tar vi varje år fram topplistor med de bästa besättningarna. Välj i menyn till vänster för att komma till topplistorna för 2022.

Regler och förutsättningar för topplistorna

Smågrisproduktion

  • De bästa besättningarna väljs ut efter producerade smågrisar/årssugga
  • De insända resultaten skall vara från produktionsrapporter och de ska tillsammans omfatta minst 250 dagar
  • Det skall finnas minst två perioder insända under året
  • Perioder räknas till det år de avslutas, dvs. alla perioder med slutdatum under 2023 räknas till 2023

Slaktgrisproduktion

  • Foderförbrukningen (MJ NE/kg tillväxt), tillväxt (g/dag), köttprocent och dödlighet vägs samman med hjälp av en formel med ekonomiska vikter på de fyra måtten. Foderförbrukning och tillväxt korrigeras till samma insättningsvikt.  Foderförbrukningen korrigeras även till samma slaktvikt
  • Det skall åtminstone finnas insända resultat från omgångsrapporter för minst 60 % av besättningens slakt
  • För 2024 års topplista, det vill säga för omgångar som avslutas under år 2024, skall det finnas insända resultat från omgångsrapporter för minst 80 % av besättningens slakt
  • Omgångar räknas till det år de avslutas, dvs. alla omgångar med sista slakt under 2023 räknas till 2023
  • Helst bör alla grisar vägas vid insättningen, om så inte är fallet bör åtminstone en representativ del av grisarna vara vägda
  • Vid användning av alternativt foder bör detta vara energivärderat

Referensgruppen förbehåller sig rätten att utesluta eller korrigera resultatet för besättningar där man, om möjligt i samråd med eventuell rådgivare eller med tillgänglig expertis, bedömer att resultatet är orimligt.
Eftersom alla resultat som sänds in till medeltalsberäkningen är konfidentiella tillfrågas alltid berörda besättningar före publiceringen av topplistan.

Referensgruppen förbehåller sig också rätten att i det enskilda fallet bedöma vilka stallar och omgångar som ska räknas till samma, respektive olika, besättningar.

Referensgruppen som arbetar med topplistorna för smågris- och slaktgrisproduktion består av:
Ronja Lindell, KLS Ugglarps
Marie Carlsson, HKScan
Caroline Germer, Skövde Slakteri
Åsa Bönnestig, Svenska Köttföretagen
Wilhelmina Ehrenkrona, Gård & Djurhälsan