Semingaltar

Längst ner på denna sida hittar du svar på vanliga frågor om semingaltar.

När du registrerar betäckningar eller i WinPig och ska registrera vilken galt som använts är det ett par inställningar och förberedelser du först behöver göra. Bara de som rekryterar gyltor behöver registrera individuella galtar.

Inställningar

För att kunna hämta semingaltregistret måste man ha gjort inställningarna för öronmärkning i WinPig. Annars finns inte menyvalet för att hämta semingaltar för semin.

Gör så här:

  1. Gå till Avel-Nummerserier
  2. Skriv in en sexsiffrig kod i det tomma fältet Nummer (Välj Se-nummer med ev. nollor framför) Under Avelstyp, välj NATIONAL_SWEDISH_NUMBER.
  3. Gör en ny rad med den sexsiffriga koden 123456. Under avelstyp, välj TopigsNorsvin. Denna rad krävs för att kunna hämta semingaltarna.
  4. Lämna tomt i fältet för sekundär indelning.

Hämta semingaltar

Semingaltarna hämtas under Generellt- Hämta- Semingaltar TopigsNorsvin. Hämta TopigsNorsvin eller DanBred beroende på vilket avelsmaterial som används i besättningen.

Registrera galten på betäckningen

För att registrera en seminering används bokstaven a framför galtkoden. Stort eller litet a – det spelar ingen roll. Tidigare användes bokstaven s framför vissa galtar men nu används bara a. Undantag är avelsbesättningar för Hampshire som fortfarande använder s.

Ett aktuellt semingaltregister hämtas till WinPig via menyvalet Arkiv – Hämta.

Blandsperma: (H och D) Använd följande koder i WinPig:

Hållsta Hudaryd
Hamp Bas a40 a80
Hamp Longlife (max) a940 a980
Hamp Topp a740 a780
Duroc a1
Duroc Bas (3 dgr) a13
Duroc Longlife (5 dgr) a15

Vanliga frågor om semingaltar

Vilken ras ska jag seminera med?


För att veta vad du ska seminera med kollar du på suggans första bokstav. Det är hennes faders ras. Har du alternerande återkorsning och har en sugga med YLL ska hon alltså semineras med L. Är suggans ras t.ex. LYY seminerar du med Z (holländsk yorkshire) eller Y eftersom suggans far är en lantrasgalt.

Var kan jag registrera semindosens batchnummer?


Det finns ett fält Batchnr som kan väljas till i registreringsfönstret för betäckning. Gå till layoutinställningarna och bocka för det fältet så att det blir synligt.

Jag får inte hem semingaltarna, vad kan det vara för fel?


Börja med att kontrollera att du har internetuppkoppling då detta behövs för att hämta semingaltregistret. Om du har ett antivirusprogram eller en brandvägg som varnar kan det vara så att detta hindrar från att ladda hem semingaltregistret. Tillåt WinPig i antivirusprogrammet/brandväggen. Prova eventuellt först med att tillfälligt stänga av antivirusprogrammet/brandväggen för att se om det fungerar.

Om det fungerat tidigare att hämta semingaltar kan det vara så att du seminerat med en precis nyinsatt galt som ännu inte kommit med i semingaltregistret. Kolla med WinPig Support eller vänta tills nästa vecka med att registrera galtnumret.

Hur söker jag i semingaltregistret efter en viss galt?


Gå till Sugga/Galt – Djur – PigVision  – Semingaltar. Använd sedan filterfunktionen för att söka efter galten. Smidigast är att söka med *nr (en stjärna + numret). Om du får upp flera galtar, kolla när betäckningen skedde och titta på när de olika galtarna var aktiva (fälten Period Från och Period Till).

Det går inte att registrera en betäckning om inte galten var aktiv just den perioden.

Det går inte att registrera semingalten på betäckning, jag får meddelande om att galten inte finns?


Kontrollera att det står rätt bokstav före numret, det måste stå ett A eller S framför semingaltnumret och den måste vara aktiv när betäckningen skedde. Se svaret ovan om hur du söker efter en galt i semingaltregistret.

Jag får feltexten ”1 objekt fanns men de passar inte in i urvalskriterierna” när jag ska registrera en galt på betäckningen, vad betyder det?


Feltexten beror på att det finns en galt med detta nummer men den är inte aktiv på betäckningsdatumet. Gå till Sugga/Galt – Djur – Besättningsdjur (om egen galt). Sök på galtens djurnr och kontrollera att hans ingångsdatum i besättningen är före betäckningsdatum. För semingaltar – kolla Period från och till och jämför med semineringsdatumet. Se svaret ovan om hur du söker efter en galt i semingaltregistret.

Vad betyder ras = Z?


Den holländska yorkshirerasen, en viss linje, kallas Z.