Medeltal suggor

I medeltalet för smågrisproduktion 2019 ingår 53 160 suggor. Perioder som har slutdatum under 2019 är med i resultatet.
Med i resultatet är bara de besättningar med som tagit fram en produktionsrapport och som valt att sända in sitt resultat till medeltalsberäkningarna.

  2018 2019  
Medel Bästa 25 % Medel Bästa 25 %
Medelantal suggor+gyltor 355 454 371 452
Prod.smågr/årssugga 26,7 29,2 27,1 29,8
Lev.födda/kull 14,6 15,0 14,8 15,2
Avvanda/kull 12,0 12,9 12,2 13,0
Dödlighet födelse -avv,% 17,6 14,1 17,7 14,4
Improduktiva dagar 15,0 11,5 15,2 10,0
Grisningsprocent 86,2 89,3 86,8 90,5

Här nedan, under rubriken ”Dokument och länkar”, finns:

  • Medeltal för fler resultatmått
  • Medeltal för de 10% bästa respektive 25% bästa 2019
  • Medeltal för besättningar med över 400 suggor 2019. I detta ingår inte suggringar.
  • Medeltal för tidigare år

Nettoenergi

Vi redovisar foderåtgång i MJ NE (nettoenergi). I Stalltipset 5:4 Nettoenergi och Nyckeltal finns tips om vad som är normalvärden i nettoenergi och om hur du räknar om mellan omsättbara energi och nettoenergi.