Medeltal suggor

I medeltalet för smågrisproduktion 2023 ingår 54 119 suggor. Perioder som har slutdatum under 2023 är med i resultatet. Med i resultatet är de besättningar som har beräknat produktionsrapporter, på vilken beräkningarna baseras.

2022 2023
Medel Bästa 25 % Medel Bästa 25 %
Medelantal suggor+gyltor 403 350 427 469
Prod.smågr/årssugga 28,4 31,6 28,5 31,7
Lev.födda/kull 15,4 15,7 15,6 15,9
Avvanda/kull 12,9 13,5 13,1 13,7
Dödlighet födelse -avv,% 16,6 13,8 16,1 13,6
Improduktiva dagar 14,5 10,6 14,7 10,6
Grisningsprocent 87,6 91,2 87,6 91,1

Här nedan, under rubriken ”Dokument och länkar”, finns:

  • Medeltal för fler resultatmått
  • Medeltal för de 10% bästa respektive 25% bästa 2023.
  • Medeltal för besättningar med över 400 suggor 2023. I detta ingår inte suggringar.
  • Medeltal för besättningar med färre än 400 suggor under 2023.
  • Grafer över medeltalens utveckling över tid.
  • Medeltal för tidigare år

Nettoenergi

Vi redovisar foderåtgång i MJ NE (nettoenergi). I Stalltipset 5:4 Nettoenergi och Nyckeltal finns tips om vad som är normalvärden i nettoenergi och om hur du räknar om mellan omsättbara energi och nettoenergi.