Medeltal suggor

I medeltalet för smågrisproduktion 2020 ingår 55 623 suggor. Perioder som har slutdatum under 2020 är med i resultatet. Med i resultatet är de besättningar som har beräknat produktionsrapporter, på vilken beräkningarna baseras.

  2019   2020
Medel Bästa 25 % Medel Bästa 25 %
Medelantal suggor+gyltor 371 452 391 396
Prod.smågr/årssugga 27,1 29,8 27,5 30,7
Lev.födda/kull 14,8 15,2 15,0 15,5
Avvanda/kull 12,2 13,0 12,4 13,3
Dödlighet födelse -avv,% 17,7 14,4 17,2 13,9
Improduktiva dagar 15,2 10,0 14,9 10,5
Grisningsprocent 86,8 90,5 86,9 90,9

Här nedan, under rubriken ”Dokument och länkar”, finns:

  • Medeltal för fler resultatmått
  • Medeltal för de 10% bästa respektive 25% bästa 2020
  • Medeltal för besättningar med över 400 suggor 2020. I detta ingår inte suggringar.
  • Medeltal för tidigare år

Nettoenergi

Vi redovisar foderåtgång i MJ NE (nettoenergi). I Stalltipset 5:4 Nettoenergi och Nyckeltal finns tips om vad som är normalvärden i nettoenergi och om hur du räknar om mellan omsättbara energi och nettoenergi.