Medeltal suggor

I medeltalet för smågrisproduktion 2022 ingår 52 110 suggor. Perioder som har slutdatum under 2022 är med i resultatet. Med i resultatet är de besättningar som har beräknat produktionsrapporter, på vilken beräkningarna baseras.

2021 2022
Medel Bästa 25 % Medel Bästa 25 %
Medelantal suggor+gyltor 394 423 403 350
Prod.smågr/årssugga 27,7 31,1 28,4 31,6
Lev.födda/kull 15,1 15,6 15,4 15,7
Avvanda/kull 12,5 13,5 12,9 13,5
Dödlighet födelse -avv,% 16,9 13,6 16,6 13,8
Improduktiva dagar 15,7 10,5 14,5 10,6
Grisningsprocent 86,9 91,0 87,6 91,2

Här nedan, under rubriken ”Dokument och länkar”, finns:

  • Medeltal för fler resultatmått
  • Medeltal för de 10% bästa respektive 25% bästa 2022
  • Medeltal för besättningar med över 400 suggor 2022. I detta ingår inte suggringar.
  • Medeltal för tidigare år

Nettoenergi

Vi redovisar foderåtgång i MJ NE (nettoenergi). I Stalltipset 5:4 Nettoenergi och Nyckeltal finns tips om vad som är normalvärden i nettoenergi och om hur du räknar om mellan omsättbara energi och nettoenergi.