Medeltal suggor

I medeltalet för smågrisproduktion 2018 ingår 54 261 suggor. Perioder som har slutdatum under 2018 är med i resultatet.
Med i resultatet är bara de besättningar med som tagit fram en produktionsrapport och som valt att sända in sitt resultat till medeltalsberäkningarna.

  2017 2018  
Medel Bästa 25 % Medel Bästa 25 %
Medelantal suggor+gyltor 354 331 355 454
Prod.smågr/årssugga 26,7 29,2 26,7 29,2
Lev.födda/kull 14,3 14,9 14,6 15,0
Avvanda/kull 11,9 12,8 12,0 12,9
Dödlighet födelse -avv,% 16,9 13,7 17,6 14,1
Improduktiva dagar 14,2 11,3 15,0 11,5
Grisningsprocent 86,3 89,1 86,2 89,3

Här nedan, under rubriken ”Dokument och länkar”, finns:

  • Medeltal för fler resultatmått
  • Medeltal för de 10% bästa respektive 25% bästa 2018
  • Medeltal för besättningar med över 400 suggor 2018. I detta ingår inte suggringar.
  • Medeltal för tidigare år

Nettoenergi

Vi redovisar foderåtgång i MJ NE (nettoenergi). I Stalltipset 5:4 Nettoenergi och Nyckeltal finns tips om vad som är normalvärden i nettoenergi och om hur du räknar om mellan omsättbara energi och nettoenergi.