Ta fram produktionsrapporten

Produktionsrapporten tar du fram under Rapport - Produktionsrapport - Suggor. Här beskrivs steg för steg hur du gör. Längst ned på sidan hittar du Vanliga frågor.

Välj först vilka datum du vill beräkna produktionsrapporten för. Här ska ”Använd inventering” vara förbockad, vilket innebär att rapporten beräknas utifrån de datum som man gjort och registrerat inventeringar. Sätt en bock vid önskade datum.

Som standard är fem datum förbockade vilket innebär att du får en rapport med fyra perioder och ett medeltal av dessa fyra perioder.

För att beräkna rapporten trycker du på Beräkna.

Avstämningen

När rapporten är beräknad visas en avstämningsbild. Där ser du den/de perioder du valt att beräkna, samt deras start- och ev slutdatum. Avstämningsbilden visas för den period som är markerad och du kan växla mellan de olika omgångarna och avstämningsbilderna. På avstämningsbilden visas alla djurkategorier, och om det tillkommit eller utgått djur, t.ex. hur många köpta, sålda eller döda suggor det har funnits i perioden. Längst till höger i fönstret visas om det finns en differens mellan tillkomna och utgångna djur inom en djurkategori.

Om du har differenser i avstämningen bör du läsa mer på sidan Differenser i avstämningen.

 

Produktion och nyckeltal

Produktionsrapporten är uppdelad i flikar och under Produktion visas olika resultatmått inom produktion. Om det finns en differens i produktionsrapportens avstämning är nyckeltalen för lager av olika djurkategorier rödmarkerade (se nedan).

Om du vill visa andra nyckeltal så kan du lägga till dessa under Layoutinställningar.

Om du vill veta hur du ska tolka de olika nyckeltalen och hur de har beräknats, se dokumentet Tolka nyckeltalen i produktionsrapporten till höger under Dokument & Länkar.


Se beräkningsformeln

Om du vill visa beräkningsformeln bakom ett nyckeltal kan du dubbelklicka på nyckeltalet. Då visas formeln, antal djur, kg eller liknande som ingår i den aktuella beräkningen. Genom att klicka på ett av talen i formeln kan du se hur talet har beräknats och om du fortsätter att klicka dig vidare ser du vilka djur som ligger till grund för beräkningen och kan öppna deras suggkort.

Vanliga frågor om produktionsrapporten

Hur räknas foder till gyltor på produktionsrapporten?


Foder till ingångsrapporterade betäckta gyltor räknas med i fodermåttet från betäckningen eller ingångsrapporteringen (om de är betäckta fore ingång).
Obetäckta och ingångsrapporterade gyltor räknas med i de flesta fodermåtten. I dessa två resultatmått har dock foder till gyltämnen räknats bort med 22 MJ NE per gylta och foderdag:
Suggfoder /årssu korr gyä (MJ NE)
Foder /prod gris korr gyä (MJ NE)
Om dessa resultatmått inte är synliga i rapporten kan de väljas till med hjälp av layoutinställningarna.