Medeltal slaktgrisar

I medeltalet för 2023 ingår omgångar med slutdatum under 2023.

2022 2023
Medel Medel Bästa 25 %
på tillväxt
Bästa 25 %
på foder
Antal omgångar 1228 1178
Totalt antal slaktade 437 982 417 275 103 823 99 895
Köttprocent 58,6 58,4 58,3 58,3
Tillväxt, g/dag korrigerad 990 1002 1095 1051
MJ NE per kg tillväxt, korrigerad 24,6 24,7 23,1 22,8
Dödlighet, % 1,7 1,7 1,5 1,6

Här nedan under rubriken ”Dokument och länkar” finns:

  • Medeltal för fler resultatmått.
  • Medeltal för föregående år.
  • Grafer över medeltalens utveckling över tid.

Nettoenergi

Vi redovisar foderåtgång i MJ NE (nettoenergi). I Stalltipset 5:4 Nettoenergi och Nyckeltal finns tips om vad som är normalvärden i nettoenergi och om hur du räknar om mellan omsättbara energi och nettoenergi.