Medeltal slaktgrisar

I medeltalet för 2018 ingår omgångar med slutdatum under 2018.

  2017 2018    
Medel Medel Bästa 25 %
på tillväxt
Bästa 25 %
på foder
Antal omgångar 1 146 1 062
Totalt antal slaktade 396 378 374 623 94 777 90 986
Köttprocent 58,6 58,7 58,5 58,8
Tillväxt, g/dag korrigerad 941 946 1027 993
MJ NE per kg tillväxt, korrigerad 25,7 25,4 24,0 22,7
Dödlighet, % 1,6 1,8 1,8 1,8

Här nedan under rubriken ”Dokument och länkar” finns:

  • Medeltal för fler resultatmått
  • Medeltal för föregående år

Nettoenergi

Vi redovisar foderåtgång i MJ NE (nettoenergi). I Stalltipset 5:4 Nettoenergi och Nyckeltal finns tips om vad som är normalvärden i nettoenergi och om hur du räknar om mellan omsättbara energi och nettoenergi.