Medeltal slaktgrisar

I medeltalet för 2020 ingår omgångar med slutdatum under 2020.

  2019 2020    
Medel Medel Bästa 25 %
på tillväxt
Bästa 25 %
på foder
Antal omgångar 1106 1199
Totalt antal slaktade 369 905 412 049 104 138 94 144
Köttprocent 58,5 58,6 58,4 58,6
Tillväxt, g/dag korrigerad 948 965 1044 1009
MJ NE per kg tillväxt, korrigerad 25,8 25,3 24,0 22,9
Dödlighet, % 1,7 1,7 1,4 1,3

Här nedan under rubriken ”Dokument och länkar” finns:

  • Medeltal för fler resultatmått
  • Medeltal för föregående år

Nettoenergi

Vi redovisar foderåtgång i MJ NE (nettoenergi). I Stalltipset 5:4 Nettoenergi och Nyckeltal finns tips om vad som är normalvärden i nettoenergi och om hur du räknar om mellan omsättbara energi och nettoenergi.