Medeltal slaktgrisar

I medeltalet för 2022 ingår omgångar med slutdatum under 2022.

2021 2022
Medel Medel Bästa 25 %
på tillväxt
Bästa 25 %
på foder
Antal omgångar 1226 1228
Totalt antal slaktade 427 582 437 982 112 661 99 579
Köttprocent 58,6 58,6 58,5 58,6
Tillväxt, g/dag korrigerad 989 990 1078 1035
MJ NE per kg tillväxt, korrigerad 24,8 24,6 23,0 22,1
Dödlighet, % 1,7 1,7 1,5 1,6

Här nedan under rubriken ”Dokument och länkar” finns:

  • Medeltal för fler resultatmått
  • Medeltal för föregående år

Nettoenergi

Vi redovisar foderåtgång i MJ NE (nettoenergi). I Stalltipset 5:4 Nettoenergi och Nyckeltal finns tips om vad som är normalvärden i nettoenergi och om hur du räknar om mellan omsättbara energi och nettoenergi.