Medeltal slaktgrisar

I medeltalet för 2019 ingår omgångar med slutdatum under 2019.

  2018 2019    
Medel Medel Bästa 25 %
på tillväxt
Bästa 25 %
på foder
Antal omgångar 1062 1106
Totalt antal slaktade 374 623 369 905 90 582 86 234
Köttprocent 58,7 58,5 58,3 58,5
Tillväxt, g/dag korrigerad 946 948 1030 999
MJ NE per kg tillväxt, korrigerad 25,4 25,8 24,2 23,2
Dödlighet, % 1,8 1,7 1,5 1,5

Här nedan under rubriken ”Dokument och länkar” finns:

  • Medeltal för fler resultatmått
  • Medeltal för föregående år

Nettoenergi

Vi redovisar foderåtgång i MJ NE (nettoenergi). I Stalltipset 5:4 Nettoenergi och Nyckeltal finns tips om vad som är normalvärden i nettoenergi och om hur du räknar om mellan omsättbara energi och nettoenergi.