Suggkort

I WinPig kan du skriva ut suggkort och bestämma utseende på utskriften genom att välja mellan ett flertal standardiserade layouter. Du skapar ditt suggkort genom att lägga till layoutmoduler som hamnar överst, i mitten eller nederst på suggkortets utskrift.

Inställningarna för suggkortsutskriften görs i WinPig kan nås på flera olika sätt:

  • Gå till menyvalet Sugga/Galt – Skriv ut suggkort, klicka på Inställningar
  • Ta fram ett suggkort, klicka på ikonen Print Sowcard och sedan på Inställningar.

Det finns möjlighet att skriva ut dina suggkort med flera olika specialdesignade layoutmoduler, som vi kan skapa i ett tilläggsprogram på WinPig support. Till höger under Dokument & Länkar hittar du två dokument, ett med de layouter som alltid följer med i programmet (standard) och ett dokument med alla de anpassade suggkortslayouter du kan välja bland (SV).

Väljer du bland de moduler som finns i något av dokumenten så kan vi lägga in dem i ditt program med en gång. Om du saknar någon kolumn eller vill ha ett speciellt utseende på ditt suggkort och vi bedömer att det kan vara en utseende som fler kan ha nytta av,  kan vi även skapa specialanpassade moduler. Det tar dock längre tid än om du väljer någon av dem som redan finns.

För att beställa suggkortslayouter, kontakta WinPig support och berätta vilken/vilka av modulerna i dokumentet Suggkort layouter SV (till höger) du vill ha. Varje modul är numrerad, e.g. 1A, 1B etc. Ange numret på de moduler du vill ha för att vi lätt ska kunna hitta dem.