Medeltal och topplistor

Varje år tar vi fram medeltal och topplistor utifrån de resultat som skickas in till oss senast den 28 februari. Välj i menyn till vänster för att komma till medeltalen för smågrisproduktion och slaktgrisproduktion 2023.

Varför ska jag sända mitt resultat?

Dina siffror bidrar till ett bra jämförelsetal för din produktion. Medeltalen hjälper också forskare och rådgivare att få en bättre bild av svensk grisproduktion, att öka deras kunskaper och att prioritera vad de ska satsa på – vilket i sin tur ger ett bättre underlag för rådgivningen. Därför är det viktigt att så många gårdar som möjligt är med i det svenska medeltalet.

Insända resultat behandlas anonymt och i sändningen kommer bara produktionsresultat med, inga ekonomiska mått.

Hur sänder jag resultatet?

Här nedan, under Dokument och länkar, finns en instruktion för hur du sänder resultat från WinPig.

Dokument och länkar