– Digivningstid

I WinPig finns en standardanalys av digivningstid under menyvalet Analyser suggor – Effektanalys – PigVision – Fördelningskurvor – Digivningstid födda men vi rekommenderar att du istället hämtar den layouter vi visar här nedan. Det gör du så här:

Rapportlayouten finns att hämta i filen FördelnDigivntid.xml  nedan under Dokument & Länkar.

Hämta den rekommenderade layouten så här – klicka på plustecknet

Gör så här:


1. Högerklicka på den önskade layouten (xml-filen) längre ner under Dokument & Länkar.
2. Välj ”Spara länk som” och spara filen någonstans på din dator
3. Importera filen sedan till ditt WinPig-program via menyvalet Generellt – Administration – Layouter – ikonen Importera (röd-gråa pilar).

Efter importen finns analysen av digivningstiden i WinPig under menyvalet Analyser suggor – Effektanalys – Fördelning – Digivningstid.

Urval: Analysen visar grisningarna i den valda perioden. Vill du t.ex. studera avvänjningarna under ett kalenderår får du förskjuta urvalsperioden så att den börjar och slutar ett antal veckor tidigare. Genom att klicka på plustecken kan man öppna upp kategorierna och se vilka kullnummer som ingår samt även vilka suggor.

Ytterligare inställningar

Det är enkelt att ändra indelningen i grupper, kanske vill du ha färre grupper eller andra gränser. Gör så här:

  • Markera ”Dagar från Grisning till Avvänjning” i rutan under ”Gruppera efter”.
  • Klicka på Alternativ.
  • Ett fönster öppnas med gällande gränser, ändra till den indelning du vill ha.

Tolkning av analysen

På denna analys visas digivningstiden utifrån suggans perspektiv. Om en sugga först avvant sin egen kull och därefter varit amsugga till ett antal grisar räknas hennes totalta ditid. Exempel på hur analysen räknar visas på bilden nedan.

Om man vill se ditiden ur smågrisens perspektiv fungerar det att använda samma analys – men bara då inte amsuggor används i besättningen. När smågrisarna flyttas mellan kullarna är det omöjligt att göra en fördelning över deras ditid, det skulle krävas en registering av mellan vilka suggor grisarna flyttas. Genomsnittet för ditiden blir dock korrekt även ur smågrisens synpunkt.