Kontrollista

Kontrollistan, eller obs-listan som den ibland kallas, är bra för att hålla koll på att inga djur blivit bortglömda. Man kan ha glömt att utgångsrapportera en sugga eller gylta – då ligger hon kvar i WinPig och genererar foderdagar. Eller hon kanske går kvar icke dräktig i någon box i stallet.

Under menyvalet Management – Kontrollista kan du se hur många suggor och gyltor som har för många överskridna dagar, dvs för många dagar sedan senaste händelse. Hur många dagar som ska gå från den senaste händelsen till dess att djuren kommer emed på kontrollistan kan du se och ändra under Generellt – Inställningar – Datumkontroll.

När du öppnar kontrollistan ska du först välja vilket datum kontrollistan ska beräknas för.

Klicka sedan på OK för att öppna själva kontrollistan.

Överskridna dagar dagar, text: Här ser du orsaken till att djuret är med på kontrollistan

Antal dagar dagar:  Här ser du hur många dagar som har gått från senaste händelse till dagens datum eller det datum som du valt att beräkna kontrollistan för

Betäckning, Grisning och Avvänjning: Här kan du registrera händelser på djuren på kontrollistan, dvs du kan registrera betäckning, grisning eller avvänjning på aktuella suggor.

Urval: du kan filtrera fram en viss typ av överskridna dagar med hjälp av filterraden, se bilden nedan.

Anpassa: Du kan välja att visa mer information om djuren på listan. Här är ett exempel:

Nedan finns en instruktionsfilm samt ett dokument ”Håll koll på överskridna dagar” med lite mer detaljerad beskrivning.

Instruktionsfilm

.

Dokument och länkar