Besättningsanalys

Besättningsanalysen har olika utseende beroende på vilka inställningar, vilken layout, som används. Till exempel kan den delas upp antingen efter kullnummer eller efter ras.
Om du använder den layout som kommer med som standard i WinPig kanske du saknar något resultatmått, t.ex. dräktighetsprocent. Här nedan finns en bild på det utseende  som vi rekommenderar att du använder istället för standardlayouten. Detta utseende finns att hämta i filen BesanalysKullRas.xml nedan under Dokument & Länkar.

Hämta den rekommenderade layouten så här – klicka på plustecknet

Gör så här:


1. Högerklicka på den önskade layouten (xml-filen) längre ner under Dokument & Länkar.
2. Välj ”Spara länk som” och spara filen någonstans på din dator
3. Importera filen sedan till ditt WinPig-program via menyvalet Generellt – Administration – Layouter – ikonen Importera (röd-gråa pilar).

Efter importen finns de två layouterna BesAnalysKull och BesAnalysRas som menyval direkt under menyvalet Analyser suggor – Besättningsanalys.

I pdf-dokumentet Besättningsanalysen här nedan finns samma information som här på denna sida – skriv ut för att ha som påminnelse om vad som är viktigt.

Viktigt att tänka på

Ta alltid reda på hur långt uppgifter finns registrerade i WinPig. Slutdatum får inte sättas efter detta datum, i så fall blir många mått missvisande. Saknas t.ex. förväntade betäckningar eller förväntade grisningar får dessa suggor improduktiva dagar. Vilket i sin tur påverkar flera mått t.ex. avvanda/årssugga.

Om dräktighetsprocenten ska bli korrekt måste periodens slutdatum vara minst 4 månader gammalt, då har alla betäckta hunnit grisa.

Alla mått gäller enbart för den analyserade prioden. Till exempel är det inte samma kullar som fötts och som blivit avvanda.

Kullnummer räknas utifrån vilken kull djuret är betäckt för, gyltor står alltså under kullnr=1.

Om man expanderar ett kullnummer genom att klicka på plustecknet visas alla suggor som förekommer i något av måtten.

Inställningarna bör vara som på bilden nedan, dvs. ”Period” och ”Händelser i perioden”. Vilken tidsperiod du sedan väljer att räkna på kan förstås ändras.

Hur beräknas resultatmåtten?

Beräkningarna beskrivs i dokumentet Analyser i WinPig – manual som finns under ”Dokument & länkar” nedan.