– Lokal

Med denna analys kan du se resultatet för de suggor som grisat i en viss lokal.

Detta analyslayout finns att hämta i filen Lokal_grisn.xml nedan under Dokument & Länkar.

Hämta den rekommenderade layouten så här – klicka på plustecknet

Gör så här:


1. Högerklicka på den önskade layouten (xml-filen) längre ner under Dokument & Länkar.
2. Välj ”Spara länk som” och spara filen någonstans på din dator
3. Importera filen sedan till ditt WinPig-program via menyvalet Generellt – Administration – Layouter – ikonen Importera (röd-gråa pilar).

Efter importen finns analysen under Analyser suggor – Effektanalyser. Den heter ”Lokal grisn”.

När du tar fram analysen väljer du vilken period du vill göra den för, till exempel de senaste 12 månaderna. Klicka sedan på beräkna.

Analysen beräknas då och du kan se olika nyckeltal sorterat efter vilken lokal suggan grisat i. Genom att klicka på plustecknet i raden för Öppen kan du expandera raden och se vilka suggor som grisat i respektive lokal.