– Galtanalys

I WinPig finns ett antal standardiserade galtanalyser men vi har valt att göra i ordning tre analyser med ett anpassat utseende som stämmer med med svenska förhållanden. Det är:

  • Jämför olika seminörer (GaltanalysMedarb)
  • Jämför olika antal semineringar i brunsten (GaltanalysAntalSem)
  • Jämför semin och naturlig betäckning (GaltanalysSeminNaturlig)

Här nedan, under Dokument & Länkar kan du hämta en instruktion, alla tre layouterna i ett paket (Galtanalyser) eller layouterna var för sig. I instruktionen finns bilder på hur de olika layouterna ser ut.

Hämta den rekommenderade layouten så här – klicka på plustecknet

Gör så här:


1. Högerklicka på den önskade layouten (xml-filen) längre ner under Dokument & Länkar.
2. Välj ”Spara länk som” och spara filen någonstans på din dator
3. Importera filen sedan till ditt WinPig-program via menyvalet Generellt – Administration – Layouter – ikonen Importera (röd-gråa pilar).

Att tänka på

• Alla händelser ska vara inrapporterade i WinPig, om de inte är det bör du ta reda på till vilket datum allt är inrapporterat och räkna det datumet som ”idag”.

• Vill du analysera grisningsprocent eller grisningsresultat måste slutdatum sättas minst 4 månader tillbaka i tiden – så att alla har hunnit grisa.

• Vill du få en tidig analys av dräktighetsprocenten kan slutdatum sättas en månad tillbaka i tiden.Om du sätter slutdatum nära dagens datum går det att analysera fördelningen mellan olika seminörer/antal semineringar/semin-naturlig parning, men inget resultat.

Observera hur resultatmåtten beräknas, det beskrivs under vanliga frågor nedan.

Vanliga frågor om omlöp och grisningsprocent

Hur beräknas de olika måtten för grisnings- och omlöpningsprocent?


Dräktighetsprocent – Utgår från betäckta i perioden. Andel som fortfarande är dräktiga. Slaktade, omlöp, testade negativa och kastade räknas bort, också om dessa händelser skett efter vald periods slut. Så länge ingen ny händelse rapporterats in räknas suggan som dräktig, även om hon gått ”över tiden”.
Dräktighetsprocent 4 ve – Utgår från betäckta för fyra veckor sedan. Ex. om perioden är  1-31 mars utgår WP från betäckta 1 feb-3 mars. Slaktade, omlöp och testade negativa räknas bort, också om dessa händelser skett efter vald periods slut.
Grisningsprocent – Andel som grisat eller sålts dräktiga inom 125 dagar efter betäckningen. Detta mått finns bara på produktionsrapporten och galtanalysen.
Grisningsprocent, korrigerad – Andel som grisat eller sålts dräktiga inom 125 dagar efter betäckningen. Är för närvarande samma sak som grisningsprocent.
Omlöpningsprocent – Antal omlöp i perioden (från en tidigare betäckning) i procent av antal betäckningar i perioden.