Fördelningskurvor

I WinPig finns ett antal standardiserade effektanalyser och fördelningskurvor under menyvalet Analyser suggor – Effektanalys – PigVision – (Fördelningskurvor).

Vi har valt att göra i ordning några fördelningar med ett anpassat utseende som stämmer mer med svenska förhållanden.

Under menyvalen här till vänster beskrivs dessa fördelningskurvor i bild och med förklaringar och instruktion om hur du kan hämta hem och använda dessa analyser.

Vill du hämta och läsa in de flesta av de anpassade fördelningskurvorna på en och samma gång använder du filen Fördeln10st_180927.xml  nedan under Dokument & Länkar.

Hämta den rekommenderade layouten så här – klicka på plustecknet

Gör så här:


1. Högerklicka på den önskade layouten (xml-filen) längre ner under Dokument & Länkar.
2. Välj ”Spara länk som” och spara filen någonstans på din dator
3. Importera filen sedan till ditt WinPig-program via menyvalet Generellt – Administration – Layouter – ikonen Importera (röd-gråa pilar).

De analyser som ligger med i ”paketet” med 10 fördelningskurvor är nedanstående. De förklaras närmare under respektive menyval här till vänster.

  1. Galldagar
  2. Kullnr – GalldagarA
  3. Kullnr – GalldagarB
  4. Lev.fö – Kull
  5. Kull – Lev.fö
  6. Veckodag betäckning
  7. Veckodag grisning
  8. Ålder 1:a bet
  9. Digivningstid
  10. Antal avvanda