– Antal avvanda

Analysen visar antal avvanda, fördelat på kullnummer. Kullnummer är den primära indelningen och därefter antal avvanda i suggans första avvänjning. Har suggan varit amsugga och avvant mer än en gång kan du se antalet avvanda per kull för samtliga avvänjningar i nyckeltalet Avvanda/kull. Amsuggorna utmärks av att det står 2 eller högre i kolumnen för avvänjningar.

Rapportlayouten finns att hämta i filen Ford_avv.xml nedan under Dokument & Länkar.

Hämta den rekommenderade layouten så här – klicka på plustecknet

Gör så här:


1. Högerklicka på den önskade layouten (xml-filen) längre ner under Dokument & Länkar.
2. Välj ”Spara länk som” och spara filen någonstans på din dator
3. Importera filen sedan till ditt WinPig-program via menyvalet Generellt – Administration – Layouter – ikonen Importera (röd-gråa pilar).

Efter importen finns analysen av  i WinPig under menyvalet Analyser suggor – Effektanalys – Fördelning – Antal avvanda.

När du tar fram analysen, välj först den period du vill se analysen för, klicka sedan på Beräkna. Väljer du Ingen under period kan du fritt skriva in mellan vilka datum du vill se analysen.

Genom att klicka på plustecknet kan du expandera en grupp och se hur många avvanda grisar suggorna med det aktuella kullnumret hade i sin första avvänjning. Om du expanderar ytterligare en gång så kan du se vilka individer som ligger bakom siffran. Du kan sedan öppna suggkortet genom att dubbelklicka på djurnumret.

Lägg till intervall för antal avvanda 

Om du t.ex. vill göra färre grupper av avvanda i analysen här ovan gör du så här:

  • Markera ”Antal” i rutan under ”Gruppera efter”.
  • Klicka på Alternativ.
  • Ett fönster öppnas där du kan göra en egen indelning i intervall för antal avvanda. På bilden nedan har indelningen gjorts med 0-4-6-10-12-14 avvanda.

Gruppera efter antal avvanda som primär indelning

Om du vill ändra så att analysen i huvudsak grupperas efter antal avvanda, klicka då på ”Ändra” i rutan under Gruppera efter. I fönstret som öppnas, markera Antal under aktuella och klicka på Flytta upp, sedan på OK.