Säljdokument

I  WinPig kan du ta fram säljintyg med uppgifter om de försålda djuren. Säljintyget kan skrivas ut på papper eller sparas som pdf-fil för att t.ex. mejlas till köparen. Hur du tar fram säljintyget beskrivs i instruktionen ”Ta fram säljintyg”.

Om köparen har WinPig Sugg kan du som säljare spara uppgifterna om de sålda djuren i en fil som du mejlar till köparen. Köparen kan sedan importera djuren direkt in i sitt WinPig-program. Hur du skapar filen beskrivs i instruktionen ”Skapa fil till köparen”.

Hur köparen ska göra för att importera djuren från filen till sitt WinPig beskrivs i ”Importera fil med inköpta”. Skicka gärna med den instruktionen till köparen när du mejlar filen.