Grisning

Grisningar registreras under Sugga/Galt – Grisning, eller direkt på suggkortet. För att kunna registrera en grisning ska djurets senaste händelse vara en betäckning eller en dräktighetstest. Allt för tidiga grisningar kan registreras som Kastning, och som standard kan suggor som kastat användas till amsugga från 90 dagar efter kastningen.

Gör så här för att registrera en grisning

1. Gå till Sugga/Galt grisning, eller ta fram suggkortet för den sugga du vill registrera grisningen på.

2. Fyll sedan i fälten så här:

Djurnr: Registrera djurets nummer, det som används i besättningen

Datum: Registrera grisningsdatum

Levande födda / dödfödda: Antal levande födda respektive dödfödda i kullen. Om inget skrivs i fältet för dödfödda fyller programmet själv i en nolla och nollan visas med blå text.

Flytt: Diande flyttade till andra suggor, ett positivt värde för tillflyttade och ett minustecken fram för frånflyttade grisar. Har man flyttat både från och till är det nettoantalet som registreras. Detta är ett frivilligt fält, men om man vill kunna jämföra t.ex. antal avvanda/kull i olika kullnummer måste flyttade registreras.

Tänk på att om du registrerar flyttade diande i appen så räknas det som en separat händelse från grisningen och kommer i datorn gå att se under kolumnen ”Diande – flyttade” på suggkortet.

Kondition, Hull: Här kan suggans hull vid grisningen registreras. Hullet kan också registreras separat under menyvalet Djur – Kondition. Om hullet registreras i samband med grisningen skapar programmet automatiskt också en rad under händelsen Kondition med datum=grisningsdatum.

Det går också att lägga till t.ex.: 

Flytt, till lokal: suggans box

Medarbetare, initialer: om en medarbetare ska registreras för grisningen,

Svagfödda: observera att svagfödda är en del av antal levande födda. Om det t.ex. står 14 levande födda och 2 svagfödda så var det två svagfödda grisar av de 14 levande födda.

Beteende (suggans beteende i samband med grisning)

Spenar: hur många fungerande spenar suggan har

Instruktionsfilm Grisning

Vanliga frågor om grisning

Hur registrerar jag en kastning?


Gå till menyvalet Sugga/galt – Kastning,  skriv in Djurnr, Datum och antal foster

Hur gör jag om en sugga som kastat blivit amsugga?


Gå till menyvalet Sugga/galt – Kastning. Börja med att kopiera PigVision layouten och skapa en egen. Gå till layoutinställningar, Ändra global och lägg till en kolumn för Amsugga. När du sedan registrerat att suggan kastat, kan du helt enkelt sätta en bock i rutan för amsugga vilket gör att du kan registrera en avvänjning trots att hon inte har en grisning.