Tilläggstjänst: Medicinpaketet

Att sammanställa besättningens medicinförbrukning till besättningsveterinären kan vara ett tidskrävande arbete, det är även lätt att man räknar fel. Registrering av medicinförbrukning i WinPig förenklar medicinrapporteringen då man enkelt kan ta fram en sammanställning i programmet. Därefter kan du skriva ut sammanställningen eller spara den som en pdf-fil som du sedan skickar till din veterinär i ett mejl. När du startar med medicinregistrering i WinPig förs besättningsveterinärens behandlingsinstruk­tioner över i WinPig. Detta kan man välja att göra själv enligt instruktioner på hemsidan eller så kan du köpa tjänsten av oss.

I medicinpaketet ingår:

  • Inställningar i programmet
  • Inläggning av besättningsveterinärens behandlingsinstruktioner
  • Anpassning av medicinlayouter
  • Uppstart och genomgång hur man registrerar och sammanställer medicinförbrukning


För beställning eller frågor, kontakta:

WinPig Support
Telefon: 018-126 640
E-post: winpig@gardochdjurhalsan.se