Installation från webben

Installera de olika delarna separat

1. Installera SQL Server Express Setup

Klicka på länken nedan för att hämta SQLServerExpressSetup.exe. Kör sedan installationen och följ instruktionerna i dokumentet Installera SQL Server Express Setup här nedan. Om du inte hittar programfilen efter att du hämtat den ligger den i mappen Hämtade Filer.

2. Installera drivrutiner för programnyckeln

Hämta installationsfilen för drivrutinen till programnyckeln med filnamnet Sentinel Protection Installer.exe under Dokument och Länkar här nedan. Kör installationen enligt anvisningarna i dokumentet Installera Sentinel Protection.

3. Installera WinPig.exe

Efter installation av SQL Servern och nyckelns drivrutin ska WinPig installeras. Hämta installationsfilen för WinPig.NetSetup.exe under dokument och länkar här nedan. Följ sedan anvisningarna i dokumentet Installera WinPig.NetSetup.

När programmet är installerat ska man också gå igenom några inställningar som du kan läsa mer om under menyvalet Inställningar till vänster.