Lokal installation

För installation av WinPig på ny dator, kontakta WinPig Support.