Vanliga frågor om medicin

Vanliga frågor om medicinregistrering

Hur kan jag registrera behandlingar på gyltor och suggor i en klump (inte på varje individ)? (Via datorn)


För att möjliggöra klumpregistrering av vaccinationer på suggor i ungdjursdelen och även för att möjliggöra suggbehandlingar på ungdjur måste du gå in på Generellt- Behandling/Vaccination- Behandlingsinstruktion. Om layouten heter PigVision behöver du kopiera layouten och döpa den, annars kan du göra ändringarna direkt. Gå in på layoutinställningar och välj till kolumnen Behandl.instr för och kryssa i Bes.djur och Ungdjur.

För att möjliggöra gruppregistreringar för vaccin så bockar du i ungdjur på alla dina sugg-vaccinationer. Då har du godkänt att registrering av sugg-vaccinationer kan göras under Medicin-Ungdjur. Registrera behandlingen i aktuell lokal för suggorna. OBS! Tänk på att du inte senare kan gå in och se vilka suggor som har fått vaccination om du registrerar på detta vis.

Hur kan jag registrera vaccination/behandling på många djur samtidigt? (Via datorn)


Det finns två sätt att göra detta:
1. Gör medicinregistreringen på en arbetslista med de djur du vill vaccinera. Lägg till kolumnerna för Medicin – datum och Beh.instr -Kod samt Mängd. 
Skriv sedan in behandlingsdatum, koden för behandlingsinstruktionen och given mängd på första raden. Markera samtliga rader, högerklicka och välj Tilldela värde. Detta sätt beskrivs ännu tydligare i instruktionen Vaccinera många snabbt
2. Du kan även använda instruktionen Samma händelse på många, och göra registreringen  direkt i registreringsbilden för Sugga/Galt – Medicin.  

Hur registrerar man medicin på flera diande grisar i samma kull? (Via suggappen)


Sök upp den digivande suggan i sökfältet längst upp i appen, klicka på ”Behandling” och välj aktuell behandlingsinstruktion i listan. Skriv hur stor mängd smågrisarna fått var för sig och plussa på hur många behandlade grisar som avses. Spara behandling.

Hur kan jag registrera vaccination/behandling på många djur samtidigt? (Via suggappen)


Se vår instruktionsfilm här.

Välj ”Behandling” som alternativ och klicka därefter på aktuell vaccination i listan. Skriv in hur stor mängd varje sugga fått var för sig. Spara behandling.

Hur registrerar man medicin på flera tillväxt/slaktgrisar som går i samma box? (Via growersappen)


Sök upp boxen i sökfältet längst upp i appen, klicka på ”Behandling” och plussa på hur många grisar som avses. Skriv en ungefärlig medelvikt och klicka därefter på ”Behandlingsinstruktion” för att välja aktuell diagnos och preparat i listan. Skriv in hur stor total mängd grisarna fått totalt. Spara behandling.

Hur kan jag registrera behandlingar på gyltor och suggor i en klump (inte på varje individ)? (Via growersappen)


Behandlingar på gyltor och suggor i klump görs i AgroVision Growers-appen. För att möjliggöra klumpregistrering av gyltor/suggor där måste du i programmet i datorn gå in på Generellt- Behandling/Vaccination- Behandlingsinstruktion. Om layouten heter PigVision behöver du kopiera layouten och döpa den, annars kan du göra ändringarna direkt. Gå in på layoutinställningar och välj till kolumnen ”Behandl.instr för Ungdjur”. För att möjliggöra gruppregistreringar för t ex vaccin så bockar du i Ungdjur på alla dina sugg-vaccinationer. Då har du godkänt att registrering av sugg-vaccinationer kan göras i Growersappen.

För att dina aktuella lokaler för suggor (t ex BB-lokaler om det är där du vaccinerar) ska dyka upp i appen behöver du i datorn gå in under Generellt – Lokaler. Ta fram kolumnen ”Lokal används till – Ungdjur” och bocka för de lokaler du vill ska visas i Growersappen.

I appen: Synkronisera appen för att nya behandlingsinstruktioner och lokaler ska trilla in. Sök upp lokalen i sökfältet längst upp i appen, klicka på ”Behandling” och plussa på hur många suggor som avses. Skriv en ungefärlig medelvikt och klicka därefter på ”Behandlingsinstruktion” för att välja aktuell vaccination i listan. Skriv in hur stor total mängd suggorna fått totalt. Spara behandling.

OBS! Tänk på att du inte senare kan gå in och se vilka suggor som har fått vaccination om du registrerar på detta vis.

Vad betyder rubrikerna i medicinförbrukningen?


Antal djur – hur många djur som fått preparatet för denna diagnos.

Registreringar – antal gånger det är registrerat i WinPig. Summaregistrerar man är denna siffra samma som antal djur, registrerar man varje giva i programmet (ofta när man använder appen) motsvarar registreringar = antal givor av preparatet för denna diagnos.

Djur med diagnos – antal djur med diagnosen (fungerar på djur med id, suggor eller öronmärkta). Om en sugga t ex fått antibiotika och smärtstillande samtidigt visas hon en gång under diagnosdjur, men två gånger under antal djur (en gång för varje preparat). Går det mer än 4 dagar mellan givorna/byte av preparat räknas det som en ombehandling – ett ytterligare djur med diagnos.

Förbrukat – total mängd förbrukat preparat för denna diagnos.

Om du saknar någon av dessa rubriker kan du lägga till dem under gröna knappen för layoutinställningar, alternativt importera vår rekommenderade layout för medicinregistrering. Layouten heter MedicinLayouter.xml och ligger under Dokument & Länkar längst ner på denna sida.

Hur stoppar jag en pågående behandling i apparna?


Gå till rubrik ”Upprepad behandling”. Swipa vänster på den behandling du önskar stoppa. Klicka på ”Stopp”.
Behandlingen är nu stoppad och kommer inte dyka upp något mer i appen.
När appen har synkroniserats kommer en ny rad ha lagts till under Sugga/Galt – Medicin eller Ungdjur – Medicin i datorn, men med 0 i mängd, och kommer därför inte räknas med i medicinsammanställningen.