Inställningar

Innan du kan börja registera medicin i WinPig är det några inställningar och förberedelser som behöver göras.

Hämta preparatlistan
För att hämta preparatlistan med godkända preparat går du till Generellt – Hämta – Preparatlista. Välj Preparat Sverige för en preparatlista med konventionella karenstider och Preparat – Ej karens för en preparatlista utan inlagda karenstider. Välj preparat-EKO om du har en EU-ekologiskt eller KRAV besättning för att få rätt karenstider. Preparatlistan uppdateras regelbundet när nya preparat för gris registreras av Jordbruksverket.

Generella inställningar
Gå till Generellt – Inställningar – Generellt och bocka ur Beräkna under Behandl.instruktioner. Detta behöver du göra för att programmet inte ska ta fram automatiskt beräknade mått för Mängd av en given behandling, som då kan bli fel. Med denna inställning registrerar du istället manuellt den mängd av ett preparat som givits.

Externa kontakter
Gå till Generellt – Externa kontakter. På en tom rad fyller du i uppgifterna för den besättningsveterinär som skrivit behandlingsinstruktionen för din gård. Din veterinär behöver finnas med för att du ska kunna lägga in behandlingsinstruktionerna i WinPig.

Importera medicinlayouter
Standardlayouterna i WinPig är inte optimala för vår medicinregistrering i Sverige. Därför rekommenderar vi att importera våra anpassade layouter. Layouten heter MedicinLayouter.xml och ligger under Dokument & Länkar här nedan.

Hämta den rekommenderade layouten så här – klicka på plustecknet

Gör så här:


1. Högerklicka på den önskade layouten (xml-filen) längre ner under Dokument & Länkar.
2. Välj ”Spara länk som” och spara filen någonstans på din dator
3. Importera filen sedan till ditt WinPig-program via menyvalet Generellt – Administration – Layouter – ikonen Importera (röd-gråa pilar).

Lägg upp behandlingsinstruktionen
På nästa menyval finns instruktion om hur du gör för att lägga upp behandlingsinstruktionen.