Management

Djurförteckning
Här kan du läsa om hur du tar fram en djurförteckning i WinPig, samt hur du gör för att djurförteckningen ska visas på samma sätt som den gjordes i PigWin.

Kontrollista
Med kontrollistan kan du se hur många suggor och gyltor som har för många överskridna dagar, från till exempel grisning till avvänjning. Denna bör tas fram med jämna mellanrum så att du har koll på alla djur.

Arbetslistor
Här hittar du många vanliga frågor och svar kring hur du använder arbetslistorna i WinPig Sugg.

Gruppkort

Gruppkortet i WinPig kan användas för att se när arbetsuppgifter så som brunstkontroll, dräktighetstest, vaccination, hullbedömning med mera ska utföras på de dräktiga suggorna i en betäckningsgrupp. Till skillnad mot arbetslistorna kan man här lägga till egna rubriker.