– Dagar betäckning till betäckning

Med denna analys kan du se hur jämna och ojämna omlöp fördelar sig. Man kan se överskådligt hur många som löpt om i perioden och även vilket kullnr de var på och efter hur många dagar de löpte om.

Vi rekommenderar att du hämtar den anpassade layouten FordelnDgrBetBet.xml som du hittar längst ned på sidan under Dokument & Länkar.

Hämta den rekommenderade layouten så här – klicka på plustecknet

Gör så här:


1. Högerklicka på den önskade layouten (xml-filen) längre ner under Dokument & Länkar.
2. Välj ”Spara länk som” och spara filen någonstans på din dator
3. Importera filen sedan till ditt WinPig-program via menyvalet Generellt – Administration – Layouter – ikonen Importera (röd-gråa pilar).

 

Efter import av layouten hittar du den under Analyser suggor – Effektanalys – Fördelning- DagarBet-Bet

Urvalet är gjort efter när omlöpsbetäckningen sker och det är den betäckningen som ska ligga i den valda perioden. Den ursprungliga, första betäckningen, kan ha skett före periodens början. Analysen är indelad i första hand efter antalet dagar från betäckning till betäckning och därefter kullnummer. Intervallet för antalet dagar betäckning till betäckning är: ≤16, 17-24, 25-32, ≥33. Klicka på plustecknet till vänster för att expandera en kolumn inom ett visst intervall och se vilka kullnummer samt djurnummer som finns inom det intervallet.

Suggor som löpt om och sedan slaktats utan att en ny betäckning registrerats i winpig visas inte som omlöp. Programmet vet ju inte att dessa löpt om. Dessa suggor visas istället när man analyserar utgångsorsaker.

Första grupperingskriteriet ”I period” är en teknisk*) uppdelning som måste finnas med. Det man tittar på är det som ligger ”i perioden” (In).

Om besättningen registrera antal semineringar vid betäckning eller medarbetare finns det möjlighet att lägga till detta som indelningar i analysen.