Öronmärkning

Om du har egen rekrytering är det praktiskt att registrera gyltorna i WinPig redan då du öronmärker dem. Programmet håller då automatiskt ordning på information om gyltan såsom härstamning, ras och födelsedatum. Det spelar ingen roll om inte alla gyltor sedan kommer till användning, du rapporterar enkelt in vilka av dem du behåller och betäcker.

I undermenyerna till denna sida beskrivs vilka inställningar du behöver göra för att kunna öronmärka i WinPig, hur du öronmärker från suggkortet och hur du gör en ingång från öronmärkning. I Öronmärkning guide har vi sammanfattat allt du behöver veta om öronmärkning- från början till slut.

Nedan finns flera Vanliga frågor och felmeddelanden som kan uppstå vid öronmärkning.

Vanliga frågor om öronmärkning

Varför kan jag inte öronmärka? (ingenting händer när jag klickar på grisningen)


Det kan finnas flera orsaker till detta:
– Avelsnummer saknas under Avel – nummerserier. Saknas det ett nummer här, fyll i besättningens SE-nummer och lägg till nollor framför så att det blir 6 siffror.
– Suggan saknar avelsnummer. Du kan lägga till avelsnummer för suggan direkt på suggkortet. Kolla vilka djur som saknar avelsnummer under Besättningsdjur. Filtrera fram tomma (du måste eventuellt lägga till kolumn för avelsnummer först) och använd sedan funktionen tilldela värde och tilldela besättningens avelsnummer till alla.
– Ras saknas på galt på betäckningen.
– Ras saknas på suggan.
– Finns fadersrasen med som godkänd under Avel –  nummerserier – Egen rekrytering? Ibland krävs det att YYY ska ändras till ZZZ som är det nya avelsmaterialet.
– Om raskombinationen saknas går det inte heller att öronmärka. Läs under Öronmärkning – Inställningar om hur du importerar en ny rastabell

Det går inte att skriva i Antal vid öronmärkning, vad kan vara fel?


1. Kontrollera att rasen på semingalten finns med som godkänd ras för egen rekrytering. Detta gör du genom att gå till menyvalet Avel – Nummerserier – Egen rekrytering. Dubbelklicka på egen rekrytering. Finns rasen med som Ras eller Alt.ras? Om semingalten på betäckningen till exempel är en ZZZ och det står YYY och LLL under Ras och Alt.ras behöver du ändra YYY till ZZZ. Detta gör du enkelt genom att bara ställa dig i fältet för Ras och skriva över den ras som redan står där. Tänk på att du sedan kan behöva ändra igen om du ska öronmärka från en galt med annan raskod.

2. Detta problem kan även uppstå om det inte finns någon serie upplagt under Avel – Nummerserier, då går det inte att skriva antal. Se Lägg upp nummerserie under Inställningar hur du gör detta.

3. Suggan kan vara seminerad med två olika galtar i samma brunst. Kolla i Betäckningslistan och filtrera fram den aktuella suggan för att se alla hennes betäckningar – det är inte säkert att du ser dem på suggkortet om de blivit registrerade i fältet Galt2.

4. Galtens ras kan behöva korrigeras från till exempel LLL (111) till TLLL, ta fram kolumnen ”kod” under rubriken Ras. Detta görs under den gröna knappen layoutinställningar. I instruktionen Anpassa layouter finns beskrivet hur du hittar layoutinställningar.

Vilken ras ska jag seminera suggan med?


Om du använder alternerande återkorsning kan du tänka så här: För att veta vad du ska seminera med kollar du på suggans första bokstav. Det är hennes faders ras. Om suggan har ras ZLL så har hon en Z-far och ska alltså semineras med L. Är suggans ras t.ex. LZZ seminerar du med Z (holländsk yorkshire) eller Y eftersom suggans far är en lantrasgalt.

Jag får en feltext ”Ingen matchande betäckning hittad” när jag dubbelklickar på grisningsdatumet


Detta felmeddelande får du om suggan grisat för tidigt. Här hjälper det inte att ändra i rimlighetsgränserna för intervall mellan betäckning till grisning utan det du får göra är att istället ändra datum för betäckning bakåt i tiden, sedan öronmärka och sedan kan du ändra tillbaka betäckningsdatumet igen.

Jag får en feltext ”Fel i intervallet” eller ”No matching pool found” vid öronmärkning.


Gå till Avel –  nummerserier –  dubbelklicka på egen rekrytering.  Kolla att nummer seriens slut täcker in de numren du vill öronmärka på. Om du till exempel försöker öronmärka nr 1000 men serien tar slut vid 999 så ändra så att serien tar slut vid 5000.

Jag får felmeddelande ’Raskombination saknas’ alt. Raskombinationen ej definierad’


Detta beror på att raskombinationen inte finns under Avel – Raser. Importera rastabellen.

Feltext ” Antalet överstiger antal födda sogrisar i kullen”


Detta kan uppstå om du försöker öronmärka fler grisar än vad som står i kolumnen ”sogrisar” på suggkortet. Tryck ESC och korrigera siffran i kolumnen ”sogrisar” innan du fortsätter öronmärkningen.

Hur kan jag se vilka djur som finns öronmärkta efter en viss sugga?


Kolla både under Besättningsdjur och under Avelsdjur- Öronmärkta och sök i filterfältet på moderns Djurnr. Vill du kolla i en viss kull kan du gå till suggans suggkort och dubbelklicka på den aktuella grisningen för att se vilka som öronmärktes då.

Hur gör man en ingång på öronmärkta gyltor till suggdelen?


Gå till Sugga/galt – Ingång – Ingång f öronmärkning. Fyll i alla kolumner. Du kan ha uppe fönstret med de öronmärkta vid sidan om där du kan se all information för de gyltor som ska registreras på ingång. Se även sidan Ingång från öronmärkning.

Går det att öronmärka från en utgången sugga?


Det ska gå att öronmärka även från en utgången sugga. Dock krävs att hon har ett avelsnummer och ras (se ”Varför kan jag inte öronmärka” längst upp bland frågorna).

Kan jag ändra nummerserie mitt i en öronmärkning?


Ja, öronmärk upp så många som du vill ha. Ändra sedan öronnummer och djurets FödelseID manuellt med hjälp av tangenten F2.

Hur kan jag öronmärka fler djur från en sugga i efterhand?


När du är inne i bilden med de öronmärkta djuren finns där oftast ett filter i kolumnen kön. Ta bort filtret. Då visas alla de djur som programmet betraktar som galtar. Ändra kön på en galt till hondjur och fyll på med öronmärkningsuppgifterna manuellt. Har du inte hunnit registrera några spenar eller information om de redan öronmärkta djuren kan du också ta bort dem och göra om öronmärkningen. Kontrollera att de får rätt öronnummer och FödelseID.

 

Jag får felmeddelande ’AvelsID är redan använt på djur’ vid öronmärkning, varför?


Skriv ned det AvelsID som kommer upp i felmeddelandet. Gå till Avel – Öronmärkta, lägg till en kolumn för FödelseID. Sök på FödelseID (AvelsID) där för att hitta vilken individ det är som redan har det FödelseID du ska öronmärka på. Sök på samma sätt under besättningsdjur om du ej får en träff under öronmärkta. Ofta är det en felregistrering på det djur som redan har det FödelseID:et. Stämmer FödelseID och öronnr överens? Det måste de göra. Detta kan ändras manuellt i efterhand om de inte stämmer överens.

Varför kan jag inte öronmärka från en sugga som varit betäckt med två olika galtar?


Det går inte att öronmärka om det är olika galtar vid 1:a och 2:a bet. Man måste skriva in samma galt på båda bet. Sedan öronmärka och sedan ändra galten igen.

Hur kan jag öronmärka utan att det är i nummerordning?


Öronmärk, ändra sedan FödelseID och öronnummer manuellt. Viktigt är dock att FödelseID och öronnummer överensstämmer.

Hur kan jag börja öronmärka från nummer 1 igen i min nummerserie?


Gå in på Avel – Nummerserier – dubbelklicka på raden för egen rekrytering – Ändra startnr till 1.
Om din nummerserie tar slut på till exempel 2999 och du vill att den ska fortsätta på 1 igen, så behöver du ändra FödelseID och öronnr manuellt på de djuren som är precis i övergången.
Gör så här
1. Gå till den sugga du ska öronmärka från och dubbelklicka på grisningsdatumet så att du får upp öronmärkningsbilden.
2. Märk upp e.g. 2 st djur med start från 1-2. Ändra sedan FödelseID+ öronnr på 2:an till 2999
3. Gå tillbaka till Avel – Nummerserier och sätt aktuell tillbaks till 2. Sedan kommer programmet automatiskt fortsätta från aktuellt nummer.