– Amsugga

Med denna analys kan du se effekten av om suggan varit amsugga på resultaten i hennes nästa kull.

Analysen är utformad så att om suggan var amsugga i föregående avvänjning så tittar den på resultaten i hennes efterföljande kull med avseende på omlöp, galldagar osv. Vad gäller dödligheten så tas suggorna med även om de dött eller slaktats i senare kullar. Till exempel om de var amsugga i kull 2, och slaktades efter att de avvant kull 4 så kommer det också med i nyckeltalen.

Den är grupperad i första hand efter om hon var amsugga eller ej i föregående kull, därefter är den indelad efter kullnr i föregående kull. När du expanderar raden för kullnr ser du alltså vilket kullnr hon hade när hon var amsugga.

Rapportlayouten finns att hämta i filen Amsugga_sv.xml nedan under Dokument & Länkar.

Hämta den rekommenderade layouten så här – klicka på plustecknet

Gör så här:


1. Högerklicka på den önskade layouten (xml-filen) längre ner under Dokument & Länkar.
2. Välj ”Spara länk som” och spara filen någonstans på din dator
3. Importera filen sedan till ditt WinPig-program via menyvalet Generellt – Administration – Layouter – ikonen Importera (röd-gråa pilar).

Du hittar sedan analysen under Analyser suggor – Effektanalys – Amsugga_sv.

När du gör analysen väljer du vilken period du vill göra den för, till exempel de senaste 12 månaderna. Klicka sedan på beräkna. Analysen beräknas då och du får fram suggornas resultat sorterat i första hand på om hon varit amsugga i föregående kull, och i andra hand på kullnummer i föregående kull.

Du kan expandera raden för amsugga och därmed se fördelningen på kullnummer. Expandera analysen ytterligare för att se de enskilda suggorna. Djur under ”Ja” var amsuggor i förgående kull, resultaten för de
som inte var amsuggor i föregående kull finns under ”Nej”.