Utgång

Utgångna besättningsdjur (suggor, galtar, gyltämnen, gyltor) registreras under Sugga/Galt – Utgång, eller direkt från suggkortet. Vanliga frågor hittar du längst ned på sidan.

Observera att tidigare utgångsregistrerade suggor inte visas på bilden Utgång. För att se tidigare utgångna suggor används menyvalet Sugga/Galt – Djur – Utgångna.

Utgångsrapportera ett besättningsdjur så här

1. Gå till Sugga/Galt – Utgång eller ta fram suggkortet för den sugga du vill utgångsrapportera.

2. Fyll i fälten så här:

Djurnr och Datum: Här skriver du djurets nummer och utgångsdatum, dvs det datum som djuret dog eller fysiskt lämnade besättningen.

Typ: Klicka i fältet och sedan på pilen, välj i listan vilken typ av utgång det är. Fältet är obligatoriskt. Du kan välja mellan 6 olika typer:  1. Slaktad: Djuret är utgånget till slakt.  2. Sålt: Djuret är sålt levande och ej dräktigt (gyltämnen/galtar).   3. Avlivat: Djuret är avlivat.  4. Död: Djuret är självdött.  5. Sålt dräktigt: Djuret är sålt dräktigt och händelsen leder inte till improduktiv tid.  6. Försvunnet: Djuret är försvunnet och det finns ingen förklaring varför det inte hittats.

Orsak, kod: Ange orsak till utgången. Vilka orsaker som finns att välja mellan syns om man klickar på kikaren  eller F5-tangenten då markören står i fältet Orsak, Kod. Välj genom att dubbelklicka på önskad kod.  Listan med orsaker kan redigeras under menyvalet Generellt – Orsaker. Där kan orsaker läggas till och man kan också välja/bocka för vilka orsaker som ska finnas att välja på vid utgångsrapportering.

Destination: Här skriver du vart djuret levererats om det lämnat besättningen. Om djuret avlivats eller dött i besättningen behöver fältet inte fyllas i. Du kan söka efter någon destination genom att skriva de första bokstäverna och sedan trycka enter på tangentbordet. Hela listan med vilka slakterier eller andra mottagare som finns att välja mellan syns om man klickar på kikaren  eller F5-tangenten då markören står i fältet Destination, Kod. En standardlista kan hämtas under menyvalet Generellt – Hämta – Externa kontakter. Listan med mottagare kan också redigeras manuellt under menyvalet Generellt – Externa kontakter.

Instruktionsfilm Utgångsrapportering

 

Vanliga frågor om utgångsregistrering

Kan jag ändra box på en utgången sugga?


För att kunna registrera händelser i efterhand, efter utgångsrapporteringen måste man först ta bort utgångsrapporteringen, sedan lägga in händelsen och sedan utgångsrapportera igen.

Hur kan jag ta bort en felaktigt registrerad slakt på en sugga?


Ta fram suggkortet, ställ markören på raden för utgångsrapporteringen, till exempel i datumfältet. Klicka på det röda krysset för att radera utgångsrapporteringen. Djuret återgår då till att vara ett aktivt besättningsdjur igen.

Var kan jag se utgångna djur?


Gå till Sugga/Galt – Djur – PigVision – Utgångna för att se samtliga utgångsrapporterade djur.
Gäller det avelsdjur (ännu inte ingångsrapporterade gyltämnen) hittar du dem under Avelsdjur – Öronmärkta – PigVision – Utgångna.