– Dräktighetsdagar

Med fördelningskurvan för dräktighetsdagar ser du hur många dagar suggorna varit dräktiga i besättningen och hur antalet dagar fördelar sig. Vi rekommenderar att du hämtar den anpassade layouten som finns längre ned på sidan under Dokument och Länkar med filnamnet FördelnDrDagar.xml

Hämta den rekommenderade layouten så här – klicka på plustecknet

Gör så här:


1. Högerklicka på den önskade layouten (xml-filen) längre ner under Dokument & Länkar.
2. Välj ”Spara länk som” och spara filen någonstans på din dator
3. Importera filen sedan till ditt WinPig-program via menyvalet Generellt – Administration – Layouter – ikonen Importera (röd-gråa pilar).

Efter import av layouten i WinPig hittar du analysen under Analyser suggor – Effektanalys – Fördelning- Dräktighetsdagar.

Analysen är i första hand indelad efter antal dräktighetsdagar och i andra hand kullnummer. Suggorna måste haft en grisning eller kastning under perioden för att komma med i analysen. Genom att klicka på plustecknet framför ett visst antal dräktighetsdagar kan du se fördelningen av kullnummer inom det antalet dagar.

Det går även att visa fördelningen av dräktighetsdagar i ett diagram som på bilden nedan genom att klicka på den lilla symbolen för diagram högst upp i menyraden.