Döda diande

Om man registrerat döda diande i WinPig med dag och orsak så finns det tre analyser man kan ta fram. Bilder på dessa finns nedan. Klickar man på plustecknet i analyserna får man fram vilka suggor som ligger bakom siffran.

Rapportlayouterna finns att hämta i filen Döda diande 3st.xml  nedan under Dokument & Länkar.

Hämta den rekommenderade layouten så här – klicka på plustecknet

Gör så här:


1. Högerklicka på den önskade layouten (xml-filen) längre ner under Dokument & Länkar.
2. Välj ”Spara länk som” och spara filen någonstans på din dator
3. Importera filen sedan till ditt WinPig-program via menyvalet Generellt – Administration – Layouter – ikonen Importera (röd-gråa pilar).

Efter importen finns de tre analyserna av döda diande i WinPig under menyvalet Analyser suggor – Anpassade analyser namnen är desamma som nedan. Till den första, Döda dia OrsakTot finns ett diagram förinställt.

Att analysera resultatet

Det bästa är att analysera antal diande som dött, när och av vilken orsak. Antal suggor/kullar är lite mer komplicerat:

Om du vill veta antal suggor som haft döda av en viss orsak är det ”Dia döda Orsak tot” du ska använda. Exempel: hos 26 suggor har diande dött på grund av mjölkbrist, det visas i den första rapporen här ovan. På analysen längst ner (Döda dia OrsakDag) står antal suggor/kullar=30 för Mjölkbrist. Det beror på att för fyra suggor diande dött av mjölkbrist vid flera tillfällen/i flera dagintervall. Till exempel en gris dag 3 och en efter dag 7. Motsvarande gäller för analysen Döda diande Dag, har en sugga haft grisar som dött samma dag men av olika orsaker räknas hon två gånger i Antal suggor/kullar.