Åldersfördelning

Åldersfördelning är en anpassad analys som visar hur ålderfördelningen sett ut i de olika betäckningsgrupperna en viss period, sorterat i första hand på betäckningsgrupp och i andra hand på kullnummer.

Rapportlayouten finns att hämta i filen Kullnummer_per_grupp.xml nedan under Dokument & Länkar.

Hämta den rekommenderade layouten så här – klicka på plustecknet

Gör så här:


1. Högerklicka på den önskade layouten (xml-filen) längre ner under Dokument & Länkar.
2. Välj ”Spara länk som” och spara filen någonstans på din dator
3. Importera filen sedan till ditt WinPig-program via menyvalet Generellt – Administration – Layouter – ikonen Importera (röd-gråa pilar).

Den importerade layouten hittar du under Analyser suggor – Anpassade analyser. Den heter Grupp kullnr.

När du gör analysen väljer du vilken period du vill göra den för, till exempel den senaste veckan. Klicka sedan på Beräkna.

Du kan expandera raderna och på så sätt se senaste kullnr i respektive betäckningsgrupp. Expandera raden för kullnr ytterligare för att se de enskilda suggorna.