Avvänjning

Längst ned på sidan hittar du Vanliga frågor som berör registrering av avvänjning och amsuggor.

Avvänjningar registrerar du under Sugga/Galt – Avvänjning eller direkt på suggkortet.

Fyll i fälten så här:

Djurnr: Registrera djurets nummer, det som används i besättningen.

Datum: Registrera avvänjningsdatum.

Antal: Hur många grisar som avvants. Observera att grisar som flyttas till en annan sugga inte ska räknas som avvanda. Till exempel om en sugga vänjs av men alla grisarna flyttas till andra suggor så ska det registreras avvänjningsdatum och noll avvanda grisar.

Medelvikt: Det är valfritt att registrera en egen medelvikt eller att låta programmet beräkna medelvikten vid avvänjning.

Till lokal, kod: Här registreras i vilken lokal grisarna går efter avvänjning. Lokal för smågrisar är obligatoriskt om man senare vill beräkna produktionsrapport. Vilka lokaler som finns att välja mellan syns om man klickar på kikaren  eller F5-tangenten då markören står i fältet Till lokal, Kod. Kondition,

Kondition – Hull: Här kan suggans hull vid avvänjningen registreras. Hullet kan också registreras separat under menyvalet Djur – Kondition. Om hullet registreras i samband med avvänjning skapar programmet automatiskt också en rad under händelsen Kondition med datum=avvänjningsdatum.

Amsugga: Om suggan ska fortsätta att ge di och vara amsugga till andra smågrisar, registreras detta med en bock i fältet Amsugga. När suggan avvänjs igen registreras ytterligare en avvänjning för samma sugga men på denna andra avvänjning ska det inte vara någon bock eftersom suggan då är slutavvand. Bocken betyder ”denna sugga är inte avvand”.

Du kan även välja att registrera Morbetyg, Kullbetyg, Flytt- Till lokal, Medarbetare Initialer och Omgångskod.

Instruktionsfilm

 

Vanliga frågor om avvänjning

Varför kan jag inte registrera avvänjningar (Det kommer inte upp någon ny tom rad vid registrering)?


Om det inte kommer fram någon tom rad tyder det på att WinPig saknar någon uppgift. Det skulle kunna vara avvänjningsvikt. Under Generellt – inställningar – Rimlighetstest – Suggdata bör ”Automatiskt beräknad vikt” vara ibockad. Om valet ”Registreras” är ibockat tillåter inte WinPig att man lämnar raden om inte vikten är registrerad.

Även när man har valet ”Automatiskt beräknad vikt” kan man registrera vikten manuellt om man så önskar. Skulle man hoppa över vikten så beräknar WinPig vikten automatiskt. Det behövs en avvänjningsvikt om produktionsrapporten ska bli korrekt beräknad.

När jag vill avvänja 0 grisar säger programmet att jag ska registrera Antal avvanda, vad ska jag göra?


Skriv in 0 på Antal och tryck enter. Även om det redan tidigare står en nolla i fältet så måste du skriva siffran manuellt.

Hur registrerar man avvänjning på en amsugga?


Bocka för rutan för Amsugga på första avvänjningen. Då kan du lägga in två avvänjningar efter varandra. Se även instruktionen Avvänjning med amsugga.

Kan jag registrera avvänjningar i förväg?


Ja, men det går bara att registrera avvänjningar en dag framåt i tiden.

Hur kommer amsuggor med på betäckningslistan och vilken grupp hamnar de i?


Amsuggorna får ett kontrolldatum på betäckningslistan som är 5 dagar efter att de avvant den kull de är amma åt.  Dvs om de avvant sin egen kull till exempel den 2/2 och nästa avvänjning är den 14/2 så får de ett kontrolldatum (förväntat betäckningsdatum) som är den 19/2.

Om en sugga är i bet.grupp 6, och sedan blir amma, kommer hon stå kvar i bet.gupp 6 till nästa betäckning. Hon kommer inte med på arbetslistan när man tar fram den för betäckningsgrupp 6, så länge hon bara har en bock för amsugga men inget nytt avvänjningsdatum. När hon avvänjer den kull hon är amma åt kommer hon med på betäckningslistan i grupp 6 men med ett senare kontrolldatum (dvs datum för förväntad betäckning). Efter att betäckningen är registrerad kan suggan byta grupp beroende på dina inställningar.