– Avvanda föreg avvänjning

Med denna analys kan du se hur resultatet i efterföljande kull blir beroende på hur många avvanda grisar suggan hade i förra kullen.

Analyslayouten AvvandaFöregAvv.xml finns nedan under Dokument & Länkar

Hämta den rekommenderade layouten så här – klicka på plustecknet

Gör så här:


1. Högerklicka på den önskade layouten (xml-filen) längre ner under Dokument & Länkar.
2. Välj ”Spara länk som” och spara filen någonstans på din dator
3. Importera filen sedan till ditt WinPig-program via menyvalet Generellt – Administration – Layouter – ikonen Importera (röd-gråa pilar).

Efter importen hittar du analysen under Analyser suggor – Effektanalys – Avvanda föreg avv.

När du gör analysen väljer du vilken period du vill göra den för. Alla djur som har en föregående avvänjning och som har en första betäckning för nästa kull i den valda perioden kommer med i analysen. En del har alltså inte hunnit få något grisnings- eller avvänjningsresultat än.

Du kan expandera raderna genom att klicka på plustecknet om du vill se vilka suggor som ligger bakom resultaten.

Indelningen av antal avvanda är grupperad så att de som t.ex. hade 13 och 14 avvanda visas på samma rad. Vill du ändra denna indelning, göra fler eller färre grupper, gör du det genom att markera ”Previous.Number of total weaned” och sedan klicka på Alternativ.