Avel

I undermenyerna till vänster kan du hitta information om följande:

Semingaltar
Här kan du läsa om de inställningar du behöver göra för att kunna hämta semingaltregistret samt hur du registrerar galten på betäckningen. På sidan finns även flera vanliga frågor och svar som berör semingaltarna.

Öronmärkning
Under Öronmärkning kan du läsa om de inställningar som behöver göras och hur du använder öronmärkning i programmet. Här finns en länk till en fullständig guide som du kan skriva ut. Du hittar även många vanliga frågor och svar som bland annat tar upp flera av de felmeddelanden som kan dyka upp vid öronmärkning.

Säljdokument
Under Säljdokument finns beskrivet hur du tar fram säljintyg för gyltor och gyltämnen. Här beskrivs också hur du skapar en fil med information om djuren som du som säljare kan skicka till köparen, samt även en instruktion för hur köparen gör för att läsa in denna fil direkt till sitt WinPig-program.

Dokument och länkar