Positiv/negativlista

Vilka mått man vill visa på denna lista varierar. Det finns en standard i WinPig men vi rekommenderar att du anpassar en egen med de mått du önskar fokusera på.

Rapportlayouten finns att hämta i filen PosNegSV.xml nedan under Dokument & Länkar.

Hämta den rekommenderade layouten så här – klicka på plustecknet

Gör så här:


1. Högerklicka på den önskade layouten (xml-filen) längre ner under Dokument & Länkar.
2. Välj ”Spara länk som” och spara filen någonstans på din dator
3. Importera filen sedan till ditt WinPig-program via menyvalet Generellt – Administration – Layouter – ikonen Importera (röd-gråa pilar).

När du importerat denna layout på Pos/neg-listan hittar du den under menyvalet Analyser suggor – Positiv/negativ lista – PosNegSV.

Det som finns skrivet på den gröna filterraden bör du inte ta bort. Det är bl.a. till för att programmet bara ska räkna på aktiva suggor.

Lägg gärna till ytterligare urval på den gröna filterraden, t.ex. numret på en betäckninggrupp om du bara vill ta fram pos/neg listan för en grupp suggor.

Du kan också välja (i layoutinställningarna) att enbart visa de senaste tre kullarna eller enbart Alla kullar.