Ingång

Om du köper in djur är det enklast om du får en fil som innehåller de inköpta djuren. Denna fil kan du då smidigt importera till WinPig. Läs mer om hur du gör detta under menyvalet Avel – Säljdokument här till vänster.

Om du vill registrera de inköpta djuren manuellt gör du det i WinPig under menyvalet Sugga/Galt – Ingång. Det gäller alla kategorier av s.k. besättningsdjur (galtar, gyltämnen, gyltor och suggor).

Om djuret som ska ingångsrapporteras är ett djur som finns öronmärkt i besättningen, dvs. det finns med under Avel – Öronmärkningar, ska du istället använda menyvalet ”Ingång fr öronm”. Läs mer om hur du gör detta under Ingång från Öronmärkning.

Längst ned på denna sida hittar du Vanliga frågor.

Registrera en ingång så här

Gå till Sugga/Galt – Ingång.

Fyll i fälten så som beskrivs nedan.

Kön: Här registreras djurets kön, handjur eller hondjur.

Djurnr: Här skrivs djurets nummer. Djurnumret kan innehålla både bokstäver och siffror. Det går också att använda ett nummer som funnits tidigare i besättningen, men det tidigare djuret måste vara utgångsrapporterat.

Öronnr: Detta fält användas för att skriva djurets ursprungliga öronnummer. För avels- och uppförökningsbesättningar ingår öronnummer istället i djurets FödelseID. Ingång Datum: Djurets ingångsdatum.

Föd.datum: Djurets födelsedatum.

Datum: Ingångsdatum i besättningen.

Ingång Från bes Kod/Namn/SE-nummer: Här registreras från vilken besättning djuret kommer från vilket är obligatoriskt enligt Jordbruksverkets regler. Stå i fältet för Kod och klicka på  eller använd F5-tangenten för att se en lista på besättningar. Välj i listan genom att dubbelklicka. Det går att lägga till och ändra i besättningslistan via menyvalet Generellt – Externa kontakter.

Föd. egenskaper: Här kan du fylla i antal spenar.

När de obligatoriska uppgifterna om djuret fyllts i (kön, djurnummer och ingångsdatum) kommer en ny rad fram nedanför. När den nya raden kommit upp är djuret du matat in upplagt i besättningen. Du behöver alltså inte ”mata in” som man gjorde i PigWin utan djuren läggs upp direkt.

Vanliga frågor om ingångsrapportering

Kan man ändra ingångsdatum på en sugga?


Det går bra att ändra ingångsdatum på en sugga men om du har registrerat händelser, till exempel en betäckning, så måste ingångsdatumet stämma med de begränsningar som är inlagda i ditt WinPig-program. Se Generellt – Inställningar, fliken Rimlighetstest, Suggdatum.

Hur döper man om en sugga?


Gå in under Sugga/Galt – Djur – Besättningsdjur. Sök upp djuret du vill döpa om med filterfunktionen, ställ dig i fältet för Djurnr, tryck F2 och skriv in över det gamla namnet. Du får därefter bekräfta att du verkligen vill ändra djurnumret.

När ska jag ingångsrapportera mina gyltämnen?


Gyltämnen kan ingångsrapporteras när det känns praktiskt att göra det, före betäckning eller i samband med betäckning. Det är praktiskt att ha en rutin för när man ingångsrapporterar dem, till exempel i samband med att de flyttas eller betäcks.

Om man registrerar foderförbrukningen i produktionsrapporter ska gyltämnena ingångsrapporteras när de flyttas till stallet där man registrerar fodret.

Om man ingångsrapporterar efter betäckning (om man till exempel köper in dräktiga) påverkar detta beräkningen av produktiva dagar vilket i sin tur leder till att man får färre antal årssuggor och antalet producerade grisar per årssugga blir högre. Även nyckeltal baserade på antal årssuggor påverkas därmed.

Jag kan inte söka fram de gyltämnen som ska ingångsrapporteras. Vad gör jag?


Vid uppdatering av programmet (observera att PigVision på server uppdateras automatiskt) så förekommer det att fel layout presenteras i rutan där du väljer vilka gyltor som ska ingångsrapporteras. Då ser det ut som att det inte finns några djur att välja mellan. Följ instruktionen nedan för att välja korrekt layout.

Söklayout djur

Om gyltorna inte finns att finna bland öronmärkta bör du kontrollera följande:

Är de upplagda med rätt öronnummer och djurID på moderns suggkort? Dubbelklicka på grisningen för att se vilka gyltämnen som öronmärktes.

Är de redan ingångsrapporterade? Gå in under besättningsdjur och sök ex på öronnummer, födelseID eller moderns djurnummer. På detta sätt hittar du även de gyltor som av misstag rapporterats in med fel djurnummer.

 

Instruktionsfilm Ingångsrapportering