– Ålder 1:a bet

I WinPig finns en standardanalys av ålder vid 1:a betäckning under menyvalet Analyser suggor – Effektanalys – PigVision – Gyltor men vi rekommenderar att du istället hämtar layouten vi visar nedan. Rapportlayouten finns att hämta i filen FördelnÅlder1aBet.xml nedan under Dokument & Länkar.

Hämta den rekommenderade layouten så här – klicka på plustecknet

Gör så här:


1. Högerklicka på den önskade layouten (xml-filen) längre ner under Dokument & Länkar.
2. Välj ”Spara länk som” och spara filen någonstans på din dator
3. Importera filen sedan till ditt WinPig-program via menyvalet Generellt – Administration – Layouter – ikonen Importera (röd-gråa pilar).

Efter importen finns analysen i WinPig under menyvalet Analyser suggor – Effektanalys – Fördelning – Ålder 1a bet.

 

Ytterligare inställningar

Det är enkelt att ändra grupperingen, kanske vill du ha färre grupper eller andra gränser. Gör så här:

  • Markera ”Ålder vid första betäckning” i rutan under ”Gruppera efter”.
  • Klicka på Alternativ.
  • Ett fönster öppnas med gällande gränser, ändra till den indelning du vill ha.