– Veckodag betäckning

På denna analys kan du se vilken veckodag djuren är betäckta samt också se betäcknings- och grisningsresultat beroende på betäckningsdag. Tänk på att för att kunna analysera resultaten måste du ta fram en så gammal period att alla djur hunnit grisa. Kontrollera till vilket datum det finns grisningar inregistrerade och sätt ”Till datum” minst 4 månader före det.
Det finns också möjlighet att lägga till ytterligare urval för att t.ex. titta på ett speciellt kullnummer.

Denna analys kan tas fram via menyvalet Effektanalys – PigVision – Betäckning- Veckodag, men det är då inte säkert att den ser ut exakt som på bilden nedan.

Vill du hämta det utseende vi har på bilden här nedan gör du det med filen FördelnVeckodagBet.xml nedan under Dokument & Länkar.

Hämta den rekommenderade layouten så här – klicka på plustecknet

Gör så här:


1. Högerklicka på den önskade layouten (xml-filen) längre ner under Dokument & Länkar.
2. Välj ”Spara länk som” och spara filen någonstans på din dator
3. Importera filen sedan till ditt WinPig-program via menyvalet Generellt – Administration – Layouter – ikonen Importera (röd-gråa pilar).

Efter importen finns rapporten direkt menyvalet Effektanalys – Fördelning – Veckodag.

Denna beskrivning finns också i dokumentet FördkurvaVeckodagBet.pdf  här nedan.

Några kommentarer

Det första grupperingskriteriet ”I period” är en teknisk uppdelning som måste finnas med. Det man tittar på är det som ligger ”i perioden”, inringat med rött på bilden.
Grisningsprocent för bet.grp – visar hur det gått med dräktigheterna efter betäckningar gjorda en viss veckodag.
Omlöpningar – antal betäckningar i perioden och för den aktuella veckodagen som är omlöp efter en tidigare betäckning
Omlöpningsprocent – andel av de gjorda betäckningarna i perioden och för den aktuella veckodagen som är omlöp efter en tidigare betäckning. Detta mått är inte synligt som standard. På liknande sätt räknas måttet dräktighetsprocent som också kan väljas till.