Ekonomirapport

Nu finns det möjlighet att följa upp gårdens ekonomi även i WinPig Sugg. Ekonomirapporten tas fram tillsammans med produktionsrapporten.

För att du ska kunna följa upp besättningens ekonomi i WinPig krävs att du registrerar kostnader och intäkter i programmet. Kostnaderna kan du registrera på lite olika sätt beroende typ av kostnad och vad som passar dig bäst. Detsamma gäller intäkter.

Det går att göra en enkel ekonomiuppföljning genom att främst registrera ekonomikonstanter, men det är även möjligt att göra en mer noggran bidragskalkyl i WinPig med samtliga fasta och rörliga kostnader.

Nedan under Dokument & Länkar finns även en utförlig guide för ekonomiuppföljning i WinPig samt ett layoutpaket att importera till ditt program.