Sänd resultatet

Dina siffror bidrar till ett bra jämförelsetal för din produktion. Medeltalen hjälper också forskare och rådgivare att få en bätte bild av svensk grisproduktion, att öka deras kunskaper och att prioritera vad de ska satsa på – vilket i sin tur ger ett bättre underlag för rådgivningen. Därför är det viktigt att så många gårdar som möjligt är med i det svenska medeltalet.

Insända resultat behandlas anonymt och i sändningen kommer bara produktionsresultat med, inga ekonomiska mått.

Om du vill bidraga med ditt resultat till beräkningen av det nationella medeltalet måste du sända ditt resultat från WinPig. Nedan beskrivs hur hur du gör detta:

Fyll i besättningsuppgifterna

Gå till menyvalet Generellt – Besättning och kontrollera att du fyllt i följande fält (se bilden nedan):

Namn: Företaget eller gårdens namn

SE-nummer: Produktionsplatsnummer

Sänd resultatet så här:

1. Gå till Produktionsrapport, Suggor. Bocka för ALLA de inventeringar du vill sända (se bilden nedan). Tänk på att du för att exempelvis ta fram fyra perioder behöver markera fem inventeringar. Klicka sedan på Beräkna.

 

2. Klicka på ikonen för sändning, se bilden nedan som är från en suggrapport.

 

Ett meddelande visas att sändningen är gjord. Klart!