Differenser i avstämningen

Här beskrivs hur du kan tolka differenser i avstämningen  samt vad du kan göra för att försöka hitta orsakerna till differenserna. Längst ned på sidan finns svar på vanliga frågor.

På produktionsrapportens avstämningsbild visas alla djurkategorier, och om det tillkommit eller utgått djur, t.ex. hur många köpta, sålda eller döda suggor det har funnits i perioden. Längst till höger i fönstret visas om det finns en differens mellan tillkomna och utgångna djur inom en djurkategori.

Om det finns differenser i rapporten kan det vara fördel att veta vilka djur som finns med i produktionsrapportens avstämning. Du kan se vilka djur som ingår i en siffra genom att dubbelklicka på denna siffra.

Om du t.ex. dubbelklickar på talet för Avdraget, sålda, gyltor öppnas ett fönster men en översikt för de gyltor som sålts i den aktuella lokalen och perioden. Därmed kan du jämföra med det förväntade och på så vis hitta avvikelser. I exemplet nedan visas 3 sålda gyltor i avstämningsfönstret och genom att dubbelklicka på denna siffra ses vilka gyltor det rör sig om. Om du klickar på en gyltas nummer visas dess suggkort.

 

Om du har differenser i avstämningen på din produktionsrapport behöver du ställa ett antal frågor till dig själv:

 • Är alla händelser inmatade i programmet?
 • Har alla tillväxtgrisar fått en tillväxtlokal på avvänjningen?
 • Har leveranser eller avvänjningar skett samma dag som inventeringen?
 • Har du registrerat inventeringen korrekt? Om du har en väldigt stor differens kan det bero på att du registrerat inventeringen av tillväxtgrisar både under Sugga/Galt – Inventering och under Ungdjur – Inventering
 • Hur hanteras amsuggor i programmet? Varje smågris får bara avvänjas en gång! Se instruktionen avvänjning med amsugga.

Om det visas en positiv röd siffra på tillväxtgrisar:

 • Det var för många inventerade vid periodens början (obs! även förra perioden påverkas om du ändrar här)
 • Det är för många avvanda i perioden
 • Det ska vara flera flyttade/sålda tillväxtgrisar
 • Det har dött fler grisar än vad som registrerats
 • Det ska vara fler inventerade vid periodens slut

Om det visas en negativ röd siffra på tillväxtgrisar: 

 • Det var för få inventerade vid periodens början (obs! även förra perioden påverkas om du ändrar här)
 • Det är för få avvanda i perioden
 • Det är för många flyttade/sålda tillväxtgrisar
 • Det är för många registrerade döda grisar
 • Det är för många inventerade grisar vid periodens slut

Se även dokumentet Avstämning produktionsrapport under Dokument & Länkar här nedan.

Vanliga frågor om avstämningen

Hur får man bort den röda siffran på diande i avstämningen?


Programmet räknar automatiskt saknade diande som döda grisar, varför får jag då en röd siffra som differens på diande?

Man kan behöva ändra inställningen till automatisk beräkning av döda diande. Gå till Generellt -> Inställningar-> fliken Beräkning-> fliken Annat.  På raden ”Beräkning av saknade diande” välj alternativet Död.

Det verkar saknas sålda/överförda smågrisar på avstämningen, vad kan det bero på?


Titta på inställningarna under Generellt – Produktionsrapport: finns lokalen där sålda/överförda rapporterats med under Lokal-Kod eller Tillväxt-Kod? Kontrollera även om dessa stallar finns som Del av hela besättningen under Generellt – Lokaler.

Om det bara är en del av de sålda/överförda som saknas är ett vanligt fel att det saknas lokal på de flyttade/överförda. Den lokal de är flyttade från.

Gör det något om det är röda siffror på avstämningen?


När det gäller galtar, suggor, gyltor och gyltämnen spelar det egentligen ingen roll om det är röda siffror. Programmet räknar med de djur som finns inlagda i programmet oavsett om du vid inventeringen skrivit att det fanns ett antal djur mer eller mindre. De röda siffrorna kan ses som ett observandum om att din inventering inte stämmer med det antal djur som finns ingångsrapporterade och aktiva i WinPig.

För tillväxtgrisar däremot är det viktigt att det inte är röda siffror. Om det finns en differens kommer direkt vissa mått på produktionsrapporten att påverkas och bli felaktiga. Det gäller t.ex. tillväxt g/dag efter avvänjning samt ålder vid 30 kg.

För diande grisar spelar inte röda siffror någon roll.