– Levande födda

Det kan vara intressant att studera antal levande födda ur flera perspektiv. Därför har vi valt att göra två olika analyser som förklaras nedan.
I WinPig finns en standardanalys av levande födda under menyvalet Analyser suggor – Effektanalys – PigVision – Fördelningskurvor – Levande födda men vi rekommenderar att du istället hämtar de båda layouter vi visar nedan. Det gör du så här:

Rapportlayouterna finns att hämta i filen FördelnLevfö2st.xml  nedan under Dokument & Länkar.

Hämta den rekommenderade layouten så här – klicka på plustecknet

Gör så här:


1. Högerklicka på den önskade layouten (xml-filen) längre ner under Dokument & Länkar.
2. Välj ”Spara länk som” och spara filen någonstans på din dator
3. Importera filen sedan till ditt WinPig-program via menyvalet Generellt – Administration – Layouter – ikonen Importera (röd-gråa pilar).

Efter importen finns de båda analyserna av levande födda i WinPig under menyvalet Analyser suggor – Effektanalys – Fördelning och namnen är desamma som nedan.

De två varianterna finns också beskrivna i dokumentet Fördeln.kurva lev födda.pdf  nedan.

Levande födda – Kullnummer

Med detta utseende på analysen är levande födda den primära indelningen.
Du kan öppna/expandera en grupp genom att klicka på plustecknet och får då information om vilka kullnummer suggorna med den aktuella kullstorleken hade. Expandera ytterligare en gång på plustecknet vid ett kullnummer och individerna som är ligger bakom siffran visas. Dubbelklicka på ett suggnummer och suggkortet visas.

Kullnummer – Levande födda

Med detta utseende på analysen är kullnummer den primära indelningen.
Klicka på plustecknet t.ex. vid kullnummer=1 och fördelningen i kullstorlek för förstagrisare visas. Klicka vidare för att se vilka individer det gäller.

Ytterligare inställningar

Det är enkelt att ändra indelningen i grupper, kanske vill du ha färre grupper eller andra gränser. Om du t.ex. vill göra färre grupper av levande födda i analysen här ovan gör du så här:

  • Markera ”Lev födda” i rutan under ”Gruppera efter”.
  • Klicka på Alternativ.
  • Ett fönster öppnas med gällande gränser, ändra till den indelning du vill ha.

Detta beskrivs också närmare i  dokumentet Fördeln.kurva lev födda.pdf  här nedan.