Registrera händelser

Längst ned på denna sida finns svar på vanliga frågor som berör registrering av händelser generellt.

För övriga registreringar av händelser du kan göra i WinPig Sugg, så som brunst, kastning och diande döda, se manualen i WinPig. Manualen når du med Hjälp (eller F1) när du har WinPig igång.

Längre ned på denna sida finns en några korta filmer om generella funktioner i programmet.

Innan du börjar använda WinPig rekommenderar vi att du läser igenom dokumentet WP Sugg kom igång. De två första avsnitten om inställningar, grundtabeller och generella funktioner gäller alla typer av besättningar. Se även instruktionen om hur du anpassar egna layouter.

Vanliga frågor om datum och datumformat

Kan man välja hur man skriver datum i programmet?


Om du inte gör något alls kommer WinPig att välja den datuminställning du har i Windows. Standard i Sverige brukar vara åååå-mm-dd. Denna inställning görs under Nationella inställningar i Kontrollpanelen och den gäller då för alla program som inte har några egna specialinställningar.
Vill du registrera datum i någon annan form bara i WinPig kan du ändra inställningarna under menyvalet Generellt, Inställningar i WinPig. På fliken Generellt finns fältet Datumformat och där kan du t.ex. välja åå-mm-dd eller dd-mm-åå (som i PigWin Sugg).

Det datum jag skriver i WinPig accepteras inte, varför?


Kontrollera att datumet är korrekt. Vanligt är att man skrivit fel år, exempelvis om en omgång sträcker sig över årsskiftet. Det kan också vara så att WinPig tycker datumet är för gammalt. Under Generellt – Inställningar – Rimlighetstest kan du ange hur gamla datum som ska accepteras i programmet. Ofta är inställningen 365, vilket betyder att programmet accepterar ett år gamla händelser. Inställningen finns för att man inte ska råka skriva fel, men kan ändras om det finns behov av det.

Tips för registrering – klicka på plustecknet för mer info

Hur gör jag för att ändra informationen i gråa rutor?


Ställ dig i rutan du vill ändra och tryck F2. Då hamnar du i redigeringsläge och kan ändra informationen.

Hur kan jag radera det som står i ett fält?


Om du trycker på Delete-tangenten eller använder den röda kryss-ikonen kommer hela händelsen/raden att raderas. Vill du bara radera det som står i ett fält använder du tangentkombinationen Shift+Delete.

Finns det några smarta tips för att registrera snabbare?


Du kan upprepa det som stod i samma fält på föregående rad med multiplikationstecknet/stjärnan (*) på det numeriska blocket till höger på tangentbordet. Det fungerar nästan överallt i programmet.

Om ett fält ska ändras på flera rader till samma värde kan du markera dessa fält, högerklicka och välja ”Tilldela värde”.

Dessa två tips finns noggrannare beskrivna i dokumentet Snabbare registrering

Ofta går det snabbare att använda tangenter istället för att klicka med musen eller bläddra med en blädderlist. Tips på vilka tangenter du kan använda finns i dokumentet Tips och tricks i WinPig.

I dokumentet Tips beskrivs också att du kan skriva en siffra istället för att öppna och välja i en rullgardinsmeny i ett fält. Till exempel för att ange hull på en sugga där du direkt kan skriva 3 istället för att välja 3- Normal i listan.

Registrera på arbetslistorna: skriv ut en avvänjningslista och fyll i den i stallet. Ta med listan och skriv in datum och antal på arbetslistan i WinPig. Du behöver inte skriva djurnummer och listan i datorn har djuren i samma ordning som på papperet.

För vaccinationer kan du göra en arbetslista där du bara behöver bocka för ”utfört”, då registreras en vaccination med dagens datum och det aktuella preparatet.

Flytta många djur till ny lokal. Du kan kopiera alla suggnummer i en betäckningsgrupp och klistra in dem på Flytta djur. Läs mer i dokumentet ”Samma händelse på många”.

Vad betyder fältet ”Knuten till händelse” som finns som valbart fält på vissa registreringsfönster?


Fältet finns i samband med inbäddade händelser t.ex. Flyttad och Hull som går att registrera tillsammans med andra händelser t.ex. Grisning och Avvänjning.
När det är en bock vid ”Knutet till händelse” innebär det att denna registrering hör ihop med grisningen. Även om en hullregistrering också syns under Hull så går den visserligen att ändra där men det går inte att att ta bort den. Vill man ta bort hullregistreringen måste det göras på grisningen. Och – tar man bort hela grisningen kommer även hullregistreringen att tas bort.
Om fältet ”Knutet till händelse” är synligt på grisningen innebär det att programmet automatiskt sätter en bock i det, är fältet inte synligt blir hullregistreringen inte knuten till grisningen (även om den är registrerad där).

Vanliga frågor om sortera och söka

Hur gör jag för att sortera en kolumn t.ex. Djurnr eller Lokal i nummerordning?


Generellt gäller att man klickar på en kolumnrubrik för att sortera efter den, klicka en gång till för att sortera i motsatt ordning.

För Djurnr, Lokal och andra fält som kan innehålla både bokstäver och siffror kan sorteringsordningen tyckas lite ologisk. Regeln är att ett nummer som börjar med 1 sorteras före ett nummer som börjar med 3 även om det är färre tecken i numret som börjar med 3. Exempel på alfanumerisk sortering: 1, 120, 32, 4, 910, 99.
Om du vill ha en ”vanlig” nummersortering av en sådan kolumn där det är tillåtet med både bokstäver och siffror:
Håll ner Alt-tangenten och klicka på kolumnrubriken. För att sortera i motsatt ordning håll ner Alt-tangenten och klicka på rubriken en gång till.
Vill du sortera efter två kriterier, t.ex. Box i första hand och i Djurnr-ordning inom varje box? Klicka då först på Box, tryck sedan på Ctrl och Alttangenterna och håll ner dem medan du klickar på Djurnr.
Obs! Den lilla pilen vid kolumnrubriken har en fyrkant runt sig om man använt sortering med Alt-tangenten. Sorterar man på vanligt sätt genom att bara klicka på rubriken så blir det en pil utan fyrkant.

Hur använder jag den gröna filterraden?


Den gröna filterraden används för att söka efter vissa registeringar, t.ex. för en viss period eller för en viss avdelning. Ett antal filtreringsmöjligheter visas då man högerklickar i ett fält på filterraden. Vissa fält går inte att filtrera på, t.ex. vecka. För att filtrera fram registreringar för en specifik vecka, använd istället filtret för datum och välj ett intervall med datumen för den sökta veckan.

Vilka tecken kan användas för att filtrera med filterraden?


text (den exakta texten)
text* (text+något)
*text (något+text)
*text* (innehåller text)
= (lika med)
< (mindre än)
> (större än)
<=X (mindre än eller lika med X)
>=X (större än eller lika med X)
X<<Y (värden mellan X och Y)
X<=<Y (värden mellan X och Y, inklusive X)
X<=<=Y (värden mellan X och Y, inklusive X och Y)
!text (allt utom text)
text??text (text+två tecken+text)
~(tom ruta)
!~ (ifylld ruta)
X|Y (X och Y)

Vanliga frågor om layouter

Hur gör man för att kopiera layouter till andra?


Till andra besättningar på samma dator
Gå till Generellt, Administration, Exportera, bocka för önskade layouter, klicka på Exportera. Skriv ett valfritt filnamn och välj var filen ska sparas. Gå sedan till Generellt, Besättning. Markera de rader/besättningar layouten ska importeras till. Klicka på Importera och välj layouter. Leta reda på filen med layouter och klicka öppna. Obs! besättningarna man ska importera till måste ligga i följd. Sortera och använd filter för att få dem i följd.

Till en annan dator 
Gå till Generellt, Administration, Exportera, bocka för önskade layouter, klicka på Exportera. Skriv ett valfritt filnamn och välj var filen ska sparas. På den andra datorn: Gå till Generellt, Administration, Layouter, Importera. Leta reda på filen med layouterna och läs in den.

Till andra användare på samma dator/databas och samma besättning
Det enklaste sättet att ge andra användare av samma besättning tillgång till en layout är att göra den global = tillgänglig för alla.

Vad är det för skillnad på Spara och Behåll på layoutinställningarna, på fliken Filter och Sortering?


Spara gör att sortering/filter sparas tills man ändrar nästa gång.
Behåll gör att sortering/filter alltid ligger kvar när bilden öppnas på nytt. Oavsett om användaren sorterat om eller ändrat filter så ligger den ursprungliga varianten kvar när bilden öppnas nästa gång. Används om man vill göra en grundversion som alltid ska finnas kvar (om inte användaren tar bort bocken).

Instruktionsfilm – Hjälpavsnitt

 

Instruktionsfilm – Skapa egen layout

Instruktionsfilm – Ändra datumformat

Instruktionsfilm – Filterfunktionen