– Flyttade diande

Om man konsekvent registrerat antal diande grisar som flyttats till/från en sugga via Grisning → Flytt kan man också ta fram en analys på detta. Denna analys finns inte som standard i WinPig men analyslayouten finns att hämta i filen FlyttadeDiande.xml nedan under Dokument & Länkar.

Hämta den rekommenderade layouten så här – klicka på plustecknet

Gör så här:


1. Högerklicka på den önskade layouten (xml-filen) längre ner under Dokument & Länkar.
2. Välj ”Spara länk som” och spara filen någonstans på din dator
3. Importera filen sedan till ditt WinPig-program via menyvalet Generellt – Administration – Layouter – ikonen Importera (röd-gråa pilar).

Efter importen finns två analyser (Flyttade och FlyttadeGrupperat) i WinPig under menyvalet Analyser suggor – Effektanalys.

De två analyserna avbildas nedan. De som skiljer är att på den andra är antalet flyttade grupperade i fem grupper (fler än 2 bortflyttade, 1-2 bortflyttade, inga flyttade, 1-2 tillflyttade och fler än 2 tillflyttade).

De olika raderna kan öppnas/expanderas genom att man klickar på plustecknet och analysen delar då upp sig på olika kullnummer. Öppnas den ytterligare ett steg visas varje enskild sugga där man ser hennes antal lev.födda, dödfödda, avvanda och digivningstid.

Den dödlighetsprocent som visas är beräknat på suggans antal levande födda grisar (egna).