– Satellitrapport

Det finns två olika satellitrapporter som båda visas under Analyser – Effektanalys. De finns inte med i grundprogrammet utan du får importera eller ställa in dem själv. Skillnaden mellan dem, och hur man ställer in dem visas på bilderna nedan.

Aktuellt resultat (satellit.xml)

För att ta fram ett aktuellt resultat i en eller flera satelliter. Alla grisningar inom den valda perioden tas med och tillhörande avvänjningar. Om en sugga har två avvänjningar (amsugga) räknas hennes båda avvänjningar med.

Förra satelliten (Satellit förra.xml)

För att se hur det går nu för de suggor som varit på en speciell satellit förra gången. Med i rapporten kommer alla som grisade förra gången på t.ex. Satellit 1 under den angivna perioden. För att denna rapport ska var rättvisande bör den valda perioden vara så gammal att suggorna hunnit få en efterföljande grisning.

Vill du bara välja en eller några få satelliter, gå in på Layoutinställningarna, flik Filter och sortering och bocka för ”Visa filterrad”. För att t.ex. bara visa satelliterna AB, KA och LU skriv så här i filtret på Grisning.Lokal: AB|KA|LU

Du kan ladda hem de båda layouterna till ditt WinPig.

Hämta den rekommenderade layouten så här – klicka på plustecknet

Gör så här:


1. Högerklicka på den önskade layouten (xml-filen) längre ner under Dokument & Länkar.
2. Välj ”Spara länk som” och spara filen någonstans på din dator
3. Importera filen sedan till ditt WinPig-program via menyvalet Generellt – Administration – Layouter – ikonen Importera (röd-gråa pilar).

Efter importen finns de två layouterna Satellit och SatellitFörra som menyval under Analyser suggor – Effektanalys.

Vill du ordna inställningarna själv kan du t.ex. kopiera layouten för Effektanalys – PigVision – Grisning – Lokal och utgå från den.

Vanliga frågor om satellitrapporter

Kan man dela upp aktuellt resultat för en satellit beroende på vilken satellit suggorna var på förra gången?


Ja, det blir en kombination av de båda satellitrapporterna. Utgå från rapporten med aktuellt resultat, gör en kopia av layouten.
På kopian lägger du till Previous.Grisning på följande sätt:

  • Klicka på knappen Ändra, den som är under rutan ”Gruppera efter”
  • Gå till fliken Grisning
  • Bocka för Föregående kull och sedan Grisning.Lokal
  • Klicka på ”Lägg till” överst i fönstret
  • Nu hoppar Previous.Grisning in i vänstra fönstret, klicka ok