Djurförteckning

Djurförteckningen tar du fram i menyvalet Management – Djurförteckning. Välj vilket datum du vill ta fram djurförteckningen för och klicka på OK.

Under fliken Suggor får du då fram en förteckning över antal gyltämnen, gyltor och suggor du har i din besättning det datum du valt.

Under fliken Besättningsålder ser du åldersfördelningen i antal och % i besättningen.

Under fliken Galtar ser du vilka galtar du har i din besättning det valda datumet.

Under fliken Status ser du de olika djurkategorierna och deras status, till exempel dräktiga suggor. Om du dubbelklickar på en siffra under antal för en viss status får du upp en lista med de enskilda djurindividerna.

Under fliken Ungdjur  visas antal växande grisar och deras beräknade vikt uppdelat på olika lokaler. För att se djur här kan du behöva gå till Lokaler och klicka fram kolumnen ” I djurförteckning” under layoutinställningar. Kryssa i de lokaler du önskar visa i djurförteckningen.

Tänk på att det är antalet som programmet beräknas ska finnas av varje djurkategori. Har du till exempel glömt att utgångsrapportera en sugga kommer antalet suggor inte stämma överens med det faktiska antalet. Du kan expandera raderna för de olika djurkategorierna för att se vilka enskilda djur du har inom respektive kategori.

Observera att i WinPig räknas gyltämnen med i det genomsnittliga kullnumret som visas på fliken Besättningsålder, på raden ”Ålder (kull)”. Det blir därför lägre än om bara gyltor och suggor räknats.

I instruktionen Boxbeläggning och boxa om flera djur beskrivs hur du kan ta fram en djurförteckning som listar alla boxar (eller annan typ av lokal) och vilka djur som går i respektive box.

Instruktionsfilm

 

Vill du se en traditionell djurförteckning  gör du så här

  • På fliken Suggor, klicka på plustecknet på Suggor, Gyltor och Gyltämnen (i denna ordning dvs. nerifrån är smidigast). Alla tre rubrikerna blir då expanderade så att individnumren syns.
  • Välj sedan utskriftslayouten ”Djurförteckning