Foderanalys

Vi erbjuder foderanalyser anpassade för dig som är får- eller lammproducent!

På följesedeln som du får hemskickat väljer du vilken typ av analys som du önskar. Korrekt följesedel måste alltså användas för att man ska få tjänsten enligt ovan. Följesedeln gäller bara för analys anpassad för får.

VIKTIGT! När ni skickar in foderprovet, klipp i bitar om max 5 cm!

Kund i Gård & Djurhälsans rådgivningstjänster Analysalternativ (Moms tillkommer på samtliga priser)
Nej Ja
495 kr 430 kr Grundanalys
TS, Omsättbar energi, Råprotein, Smältbart råprotein, NDF, AAT & PBV
782 kr 680 kr Grundanalys + Mineraler
TS, Omsättbar energi, Råprotein, Smältbart råprotein, NDF, AAT, PBV, Ca, P, K & Mg
822 kr 715 kr Grundanalys + Mineraler & Extra Mineral och Spårämne
TS, Omsättbar energi, Råprotein, Smältbart råprotein, NDF, AAT, PBV, Ca, P, K & Mg samt Se, Cu, Co, Mo, Zn, Na, S, Fe, och Mn

Provtagningsinstruktioner

Tänk så här:
  • Foder som används under lågdräktighet och sintid kryssa i Grundanalys på följesedeln.
  • Foder som används under högdräktighet, digivning och tillväxt kryssa i Grundanalys + mineraler.
  • Vill du ha extra kännedom om fler mineraler och spårämnen kan du kryssa i Grundanalys + mineraler & Extra Mineral och Spårämne.