Artikel

Mineraler – Olika utfodringsalternativ på bete

Det är viktigt att utfodra sina djur med mineraler och vitaminer, inte bara under stallperioden utan även på bete. Både vitaminer och mineraler är viktigt för djurens välmående och brist på någon av mineralerna kan till exempel leda till minskad tillväxt, reproduktionsstörningar och sämre köttkvalitet.

Att utfodra mineraler kan vara en utmaning. Beroende på vilket utfodringssytem som råder på gården har man olika förutsättningar för att förse sina djur med mineraler. Om djuren utfodras med någon typ av mix så kan mineralerna blandas in i mixen. Detta är det säkraste sättet för att se till att djuren verkligen får i sig rätt mängd mineraler. Har man inte ett mixersystem kan man strö mineraler över grov- eller kraftfodret. Genom att köpa smakliga mineraler så minskar man risken att djuren sorterar bort mineralfodret. Man kan också ge mineraler i fri tillgång i krubbor eller använda sig av slickstenar/baljor.

Genom att räkna ut gruppens dagliga behov vet du hur mycket mineraler som bör gå åt. På så sätt kan man hålla koll på att djuren äter ungefär så mycket som de borde. Man kan dock aldrig säkerhetsställa att alla djur har fått i sig sin dagliga ranson av mineraler. Risken finns alltid att vissa individer överutfodras och andra underutfodras.

Under betessäsongen bör djuren, precis som på stall, alltid ha tillgång på mineraler. Det finns olika alternativ och produkter att köpa på marknaden, nedan kommer några av de att presenteras med för- och nackdelar.

 

Väderskyddande låda av trä

Denna modell finns att köpa men det även att bygga en själv. Lådan har ett rörligt tak vilket gör det lätt för djuren att komma åt mineralerna.

Fördelar:

+ Mineralerna hålls regnskyddade och fria från föroreningar

+ Man kan ha flera olika utfodringsalternativ; t ex slickbalja eller lösvikt

 

Nackdelar:

– Kan buffas på och flyttas runt av djuren

 

Slickbalja/hink

Slickbaljorna köps färdiga från foderförsäljarna och går att använda både under stallperioden och på bete. Mineralerna är sammanblandade och ”gjutna” i baljan så att den fungerar som en slicksten.

Fördelar:

+ Lätta att flytta vid byte av betesfålla

Nackdelar:

– Måste tömmas på vatten efter regn

– Oftast dyrare jämfört med att utfodra med lösa mineraler

-Blir hårda när de blivit blöta vilket gör att djuren ofta minskar sin konsumtion

 

Foderautomat med gummilock

En platt modell med olika fack i, vilket gör att man kan ha olika sorter i, tex salt och mineraler eller bara fylla med mineraler.

Fördelar:

+ Mineralerna hålls regnskyddade och fria från föroreningar

+ Svår att tippa omkull

+ Flera olika utfodringsalternativ i lådan, antingen slickbalja eller lösvikt

Nackdelar:

– Djuren kan trycka ner gummilocket så att det fastnar vilket gör mineralerna åtkomliga för regn

 

Foderautomat med rundad botten

Den här modellen har en rundad, tung botten vilket gör den svår för djuren att välta omkull. Den är utmärkt att hälla mineraler i och den rymmer relativt mycket vilket gör att den inte behöver fyllas på lika ofta.

Fördelar:

+ Mineralerna hålls regnskyddade och fria från föroreningar

+ Svår att tippa omkull

Nackdelar:

-Djur med horn kommer inte in i tråget

-Lätt att flytta runt för djuren

-Djuren kan få för sig att leka med den

 

Tips!

  • Placera gärna ut flera mineralutfodringar i hagen så även lågrankade djur får möjlighet att komma åt mineralerna.
  • Se över mineralåtgången på betet, går det verkligen åt så mycket mineraler som det borde?
  • Äter inte djuren tillräckligt med mineraler? Äter de mycket salt istället? Troligtvis är saltet smakligare än mineralerna, byt till smakligare mineralfoder eller placera saltet en bit bort från mineralerna.
  • Djuren ska alltid ha fri tillgång till rent och friskt dricksvatten!
  • Olika kategorier av djur har olika mineralbehov. Det finns en uppsjö av mineralfoder att välja bland på marknaden, är du osäker på vad du ska köpa kontakta gärna din rådgivare.